Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1996-1999 Çalışma Yıllığı

 

Download (PDF) indirmek için tıklayınız.

 

Tablolar Dizini

(ilgili tabloyu açmak veya indirmek için üzerine tıklayınız)

 

Tablo 1- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Dağılımı, 31 Aralık 1999

Tablo 2- 1996-1999 Mali Yıllarına Göre Genel Bütçe, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ve Orantıları

Tablo 3- 1996-1999 Mali Yılarına Göre Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kesinleşmiş Bütçesinin Gider Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 4- Sağlık Ocağı Personelin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Yerleşim Özelliğine Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 5- Sağlık Evlerinde Çalışan, İhtiyaç Duyulan Ebe Sayıları ve Ebe Doluluk Oranları, Türkiye, 1996-1999

Tablo 6- Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranları, Türkiye, 1996-1999

Tablo 7- Sağlık Ocaklarında Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfusların Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 8- Sağlık Ocaklarının Coğrafi Bölgelere ve Yerleşim Yerlerine (Kent/Kır) Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 9- Sağlık Ocaklarının Yerleşim Özelliklerine Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 10- Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 11- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Bina Durumlarına Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1999

Tablo 12- Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirimleri İl Toplamı Formuna Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1996-1999

Tablo 13- Sağlık Ocağı Çalışmalarına İlişkin Bazı Hizmet Göstergeleri, Türkiye, 1996-1999

Tablo 14- Yıllara Göre Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sağlık Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 15- Bölgelere Göre Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sağlık Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 16- llere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1996

Tablo 17- İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Tablo 18- Sağlık Ocaklarında Poliklinik Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri ile ilgili Bazı Göstergelerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye,1996

Tablo 19- llere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1997

Tablo 20- İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Tablo 21- Sağlık Ocaklarında Poliklinik Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri ile ilgili Bazı Göstergelerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Tablo 22- llere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1998

Tablo 23- İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı,1998

Tablo 24- Sağlık Ocaklarında Poliklinik Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri ile ilgili Bazı Göstergelerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Tablo 25- llere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1999

Tablo 26- İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Tablo 27- Sağlık Ocaklarında Poliklinik Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri ile ilgili Bazı Göstergelerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Tablo 28- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT1-2-3, Polio 1-2-3, Kızamık ve Gebe (TT1-2+) Aşı Oranlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Tablo 29- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT1-2-3, Polio 1-2-3, Kızamık ve Gebe (TT1-2+) Aşı Oranlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Tablo 30- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT1-2-3, Polio 1-2-3, Kızamık ve Gebe (TT1-2+) Aşı Oranlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Tablo 31- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT1-2-3, Polio 1-2-3, Kızamık ve Gebe (TT1-2+) Aşı Oranlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Tablo 32- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT3/OPV3, Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 33- 0 Yaş Grubunda Kızamık ve Gebe TT2+ Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 34- 0 Yaş Grubunda DBT1-3 ve DBT1-Kızamık Devamsızlık Hızlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 35- Polio Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 36- Polio Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 37- Boğmaca Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 38- Boğmaca Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 39- Difteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 40- Difteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 41- Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980-1999

Tablo 42- Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 43- Neonatal Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1990-1999

Tablo 44- Neonatal Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 45- Kızamık Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 46- Kızamık Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 47- Tifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 48- Tifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 49- Paratifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 50- Paratifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 51- Basilli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Tablo 52- Basilli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 53- Amibli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Tablo 54- Amibli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 55- Hepatit-A Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Tablo 56- Hepatit-A Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 57- Hepatit-B Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Tablo 58- Hepatit-B Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Tablo 59- Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Türkiye, 1973-1999

Tablo 60- Kuduz Şüpheli Isırık Vakaları ve Uygulanan Korunma Şemalarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 61- Brusella Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Tablo 62- Brusella Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 63- Şarbon Vaka Sayıları, Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Tablo 64- Şarbon Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 65- Meningokoksik Menenjit Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Tablo 66- Meningokoksik Menenjit Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 67- Kızıl Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-1999

Tablo 68- Kızıl Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 69- Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-1999

Tablo 70- Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 71- Şark Çıbanı Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1988-1999

Tablo 72- Şark Çıbanı Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 73- Kala Azar Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Tablo 74- Kala Azar Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 75- Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 76- Genelev Kadınlarının Muayenesi Sonucu Konulan Tanıların Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Tablo 77- Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-1999

Tablo 78- Trahom Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye 1988-1999

Tablo 79- AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Dağılımı, Türkiye 1985-1999

Tablo 80- HIV / AIDS Vakalarının Yaş, Cinsiyet ve Olası Bulaşma Yoluna Göre Dağılımı, Türkiye 1996-1999

Tablo 81- HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye 1996-1999

Tablo 82- Yıllara Göre Satın Alınan, Dağıtılan Aşı Miktarı, Maliyetleri ve Ortalama Birim Fiyatları, Türkiye, 1996-1999

Tablo 83- Yıllara Göre Aşı ve Serum İthal Müsadesi Alan Firmaların Listesi, 1996-1999

Tablo 84- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Personel ve Cihaz Durumu, Türkiye 31 Aralık 1999

Tablo 85- İllerde Alınan Gıda Numunesi, Gıda İmal ve Satış Yerlerinde Yapılan Kontrol Sayıları ve Uygunluk Oranları, Türkiye, 1997-1999

Tablo 86- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Türkiye, 1996-1999

Tablo 87- 6023 Sayılı Kanun Kapsamında Meslekten Geçici Süre ile Men Cezası Alan Hekim Sayısı

Tablo 88- 1996-1999 Yılları Arasında Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Adli Dosya Sayısı

Tablo 89- Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1997

Tablo 90- Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1998

Tablo 91- Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1999

Tablo 92- Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Göre Dağlımı, Türkiye, Ağustos 1999

Tablo 93- Sürücü Olur Raporu Alan Özel Sağlık Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1999

Tablo 94- 112 Acil İstasyon ve Ambulans Sayılarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 1999

Tablo 95- Nakledilen 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hatanelere Göre Dağılımı, Türkiye 1998-1999

Tablo 96- 112 Acil Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağılımı, Türkiye 1998-1999

Tablo 97- 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına Göre Dağılımı, Türkiye 1998-1999

Tablo 98- 112 Ambulanslarının Çıkış Nedenlerine Göre Dağılımı, Türkiye 1998-1999

Tablo 99- Çevre Sağlığı Çizelgesine (Form 020) Göre Sulara İlişkin Bilgiler, Türkiye, 1996-1999

Tablo 100- Çevre Sağlığı Çizelgesine (Form 020) Göre Gürültü Kontrolü Bilgileri, Türkiye, 1996-1999

Tablo 101- Çevre Sağlığı Çizelgesine (Form 020) Göre Helaların Kontrolü Bilgileri, Türkiye, 1996-1999

Tablo 102- Çevre Sağlığı Çizelgesine (Form 020) Göre Gıda Satış ve Halk Sağlığının Korunması İle İlgili Diğer Yerlere Ait Bilgiler, Türkiye, 1996-1999

Tablo 103- Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994-1999

Tablo 104- Yıllara Göre İzin Verilen Kaplıca, Ruhsat Verilen Maden Suyu ve Kaynak Suyu Sayısı, Türkiye, 1996-1999

Şekiller Dizini

Şekil 1- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Dağılımı 1999

Şekil 2- Sağlık Ocağında Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfuslar, Türkiye,1996-1999

Şekil 3- Sağlık Ocaklarının Kır-Kent Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 4- Sağlık Ocaklarının Kır-Kent Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 5- Sağlık Ocaklarının Kır-Kent Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 6- Sağlık Ocaklarının Kır-Kent Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 7- Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 8- Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 9- Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 10- Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 11- Sağlık Ocaklarında Ebe Başına Düşen Ortalama Riskli Kişi İzlem Sayıları, Türkiye, 1996-1999

Şekil 12- Sağlık Ocaklarında Doktor Başına Düşen Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 1996-1999

Şekil 13- İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT3-OPV3 Aşı Oranları, Türkiye 1996-1999

Şekil 14- İllere Göre 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranları, Türkiye, 1996-1999

Şekil 15- İllere Göre 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranları, Türkiye, 1996-1999

Şekil 16- 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 17- 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 18- 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 19- 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 20- 0 Yaş Grubunda DPT3 / OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 21- 0 Yaş Grubunda DPT3 / OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 22- 0 Yaş Grubunda DPT3 / OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 23- 0 Yaş Grubunda DPT3 / OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 24- 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 25- 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 26- 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 27- 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 28- Gebe Tetanoz Aşı(TT2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996

Şekil 29- Gebe Tetanoz Aşı(TT2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997

Şekil 30- Gebe Tetanoz Aşı(TT2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998

Şekil 31- Gebe Tetanoz Aşı(TT2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999

Şekil 32- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT/Polio3 ve Kızamık Aşılama Oranları, Türkiye, 1996-1999

Şekil 33- 0 Yaş Grubunda DBT1-DBT3 ve DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık, Türkiye, 1988-1999

Şekil 34- Polio Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 35- Ulusal Aşı Günleri ve Mop-up Uygulamaları Polio Aşı Oranları, Türkiye, 1995-1999

Şekil 36- Akut Flask Paralizi (AFP), Polio Vaka Sayısı ve Vahşi Virus İzole Edilen Vaka Sayısı, Türkiye 1990 1999

Şekil 37- Polio Vakaları ve 0 Yaş grubunda OPV3 Aşılama Oranları Türkiye, 1985-1999

Şekil 38- Boğmaca Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 39- Difteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 40- Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1980-1999

Şekil 41- Neonatal tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Şekil 42- Kızamık Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 43- Tifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye 1970-1999

Şekil 44- Paratifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 45- Basilli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Şekil 46- Amibli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Şekil 47- Hepatit-A Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Şekil 48- Hepatit-B Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-1999

Şekil 49- Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Tükiye, 1973-1999

Şekil 50- Brusella Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-1999

Şekil 51- Şarbon Morbidite Hızı, Tükiye, 1989-1999

Şekil 52- Meningokoksik Menenjit Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-1999

Şekil 53- Kızıl Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-1999

Şekil 54- Streptokok Anjini Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-1999

Şekil 55- Şark Çıbanı Morbidite Hızı, Türkiye, 1988-1999

Şekil 56- Kala Azar Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-1999

Şekil 57- Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999

Şekil 58- Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-1999

Şekil 59- Trahom Morbidite Hızı, Türkiye, 1988-1999

Şekil 60- AIDS Vaka ve Taşıyıcı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-1999

Şekil 61- HIV / AIDS Vakalarının Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı,Türkiye, 1985-1999

Şekil 62- HIV / AIDS Vakalarının Risk Gruplarına Göre Dağılımı , Türkiye, 1985-1999

Şekil 63- HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1985-1999

Şekil 64- Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Dağlımı, Türkiye, Ağustos 1999

Şekil 65- Nakledilen 112 Acil Vakalarının Nakledildikleri Hastanelere Göre Dağılımı,Türkiye, 1998-1999

Şekil 66- 112 Acil Vakalarının Ön Tanılarına Göre dağılımı, Türkiye, 1998-1999

Şekil 67- 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına Göre Dağılımı, Türkiye,1998-1999

Şekil 68- 112 Acil Ambulanslarının Çıkış Nedenlerine Göre Dağılımı, Türkiye,1998-1999

Şekil 69- Yıllara Göre Mavi Bayrak Sayıları, Türkiye, 1996-1999
 


Güncelleme Tarihi 06/08/2021