Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin Yazarları Arasında Yer Aldığı Makale ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması (07.10.2020)Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin Yazarları Arasında Yer Aldığı Makale ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması (07.10.2020)

Bugün bazı basın yayın organlarında Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci’nin yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialar yer almış ve açıklama gereği duyulmuştur.

İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven “Mart-Nisan” ayları yerine “Şubat-Mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir.

Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup tedavisine başlanmıştır.

Covid19 mücadele sürecimizde hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Covid19 sürecinin hemen başında    bilimselarastirma.saglik.gov.tr portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi, tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır. 

Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayip Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.


Dr. Fahrettin Koca
T.C. Sağlık Bakanı


Güncelleme Tarihi: 08/10/2020