6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim’de Toplanıyor