2018/26 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi

Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemlerine İlişkin 2018/26 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelgeye ulaşmaya için Tıklayın.

Güncelleme Tarihi: 12/11/2018