ANA SAYFA

Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz. (15.11.2012)

GÜNCELLENME TARİHİ : 30/09/2015

BASINA BİLGİ NOTU

“Aşıyla Hastalıkları Aşıyoruz”

Türkiye aşı programını genişleterek uyguluyor. Bu yıl Hepatit A aşısının çocukluk dönemi aşı takvimine eklenmesiyle, mücadele edilen hastalık etkeni sayısı 12’ye yükseliyor…

Bağışıklama hizmetleri, aşıyla korunulabilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır.  Ülkemizde yürütülmekte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın amacı; difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkların ve invaziv pnömokokal hastalığın morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programıyla koruyucu ve temel sağlık hizmetleri alanında önemli değişiklikler yapılmış; koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, birinci basamak sağlık hizmetleri etkinleştirilmiş, bölgeler arasındaki farklılıklar azaltılmış, sağlık hizmetleri eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulmuştur. Gelinen noktada, rutin bağışıklama çalışmaları sağlık politikaları alanında Bakanlığımız tarafından da en üst düzeyde önem verilen hususlardan biri olmuştur.

Aşılama hızı, 2007 yılından itibaren %96-97 düzeyinde seyretmektedir. Ulaşılan bu başarıya cevap olarak Türkiye’de, aşı ile korunulabilir hastalıkların sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştır.

Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından “Poliodan Arındırılmış Bölge”Sertifikası ile belgelendirmiştir. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Türkiye’nin, yenidoğan tetanozunu elimine ettiği belgelendirilmiştir.

Beş yaş altı çocukların temel sağlık hizmetlerine erişilebilirliğinin önemli bir göstergesi olan kızamık aşılama hızı, 2011 yılında %98’e ulaşmıştır. 2002 yılında başlatılan Kızamık Eliminasyon Programı ile birlikte;  kızamık vaka sayılarında dramatik düşüşler yaşanmış olup vaka sayıları 2001 yılında 31 bin iken 2010 yılında 7 vakaya kadar gerilemiştir.