ANA SAYFA

HIV’lı Kan Nakli İddialarıyla İlgili Teftiş Kurulu Raporu (10.04.2012)

GÜNCELLENME TARİHİ : 30/09/2015

24 Kasım 2011 tarihinde bazı medya kuruluşlarında “Böbrek nakli oldu AİDS’ten öldü” vb. başlıklarla verilen ve böbrek nakli esnasında HIV virüsü kaparak hayatını kaybettiği iddia edilen böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma neticesinde:

HIV virüsü taşıyan ve kan bağışında bulunan donör hakkında; Uzman heyeti tarafından hazırlanan raporda, üç hastaya verilen kan ürünlerini bağışlayan donörün gerek bağışçı formlarında verdiği bilgilerde gerekse sözel görüşmede şüpheli ilişkilerini doğru beyan etmeyerek üç hastaya HIV virüsü bulaşmasında ihmalinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu veriler ışığında üç hastanın da HIV virüsü kapmasında ihmali bulunduğu anlaşılan kan bağışlayıcısı ile ilgili Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’nde bağışçılardan alınan kanların mikrobiyolojik tarama testleri için güncel mevzuat ve güncel rehberlerde şart koşulduğu gibi güvenilir ve onaylanmış dördüncü jenerasyon kitler kullanılmış olmasına rağmen, muhtemelen “pencere dönemi” nedeniyle bir bağışçının 17/03/2011 tarihli bağışında kendisinden alınan kanın analizinde anti-HIV “negatif” bulunmuştur. Aynı Donörün 28 Eylül 2011 tarihindeki ikinci kan bağışı sırasında HIV pozitifliği saptanması üzerine kendisiyle görüşme yapan Kan Merkezi doktorlarının, kişinin verdiği öyküyle yetindikleri ve önceki bağışıyla ilgili geriye dönük araştırma yapmadıkları dolayısıyla bu konuda ihmalleri olduğu tespit edildiğinden konu ile ilgili Türk Kızılay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Göztepe Özel Medikal Park Hastanesi hakkında; Uzman heyetince hazırlanan raporda, hastaya renaltransplantasyon gerçekleştiren ve HIV enfeksiyonu tanısı konularak başka bir merkeze nakledilene kadar izleyen Özel Göztepe Medikal Park Hastanesi ile HIV enfeksiyonu tanısıyla nakledildiği ve ölümüne kadar izleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastaya yapılan tüm tıbbi girişimlerin yerinde ve zamanında uygulandığı tespit edilmiş olup Ahmet Emin Bilgin’in ölümü konusunda her iki hastane de kusurlu bulunmamıştır.

Ancak, yine uzman heyetinin raporunda, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2009 ve 2011’in ilgili maddelerinde “ Hastaneler kan ürünü alan bir hastada, verilen ürünün hepatit (B veya C) veya HIV yönünden bulaştırıcı olduğuna dair laboratuar bulguları ve/veya hastalık semptomları saptanması halinde Bölge Kızılay Merkezini bilgilendirmelidirler.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede Özel Göztepe Medikal Park Hastanesi’nin hastalarının HIV pozitifliği doğrulandığı andan itibaren Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’ne bildirim yapmadıkları anlaşılmış ve adı geçen hastanenin Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin 1. fıkrası doğrultusunda uyarılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özel Erdem Hastanesi hakkında; Uzman heyeti tarafından hazırlanan raporda, HIV virüsü bulaşan bir diğer hastaya, HIV virüsünün bulaşmasında Özel Erdem Hastanesi çalışanlarının ihmal ve kusurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak, yine uzman heyetinin raporunda, adı geçen hastanenin Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 2009 ve 2011’in ilgili maddeleri doğrultusunda hareket etmediği anlaşılmış ve Özel Erdem Hastanesi’nin Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin 1. fıkrası doğrultusunda uyarılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında; HIV virüsü kapan bir başka hastayla ilgili olarak da hastanın HIV virüsü kapmasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının kusurunun olmadığı, hastanın HIV virüsünü kaptığını inceleme sürecinde öğrendikleri, dolayısıyla ilgililer hakkında her hangi bir işlem yapmaya yer olmadığı anlaşılmıştır.