ANA SAYFA

Basın Açıklaması (04.04.2012)

GÜNCELLENME TARİHİ : 30/09/2015


Hacettepe Üniversitesinde 24.02.2012 tarihinde Şevket ÇAVDAR isimli hastaya yapılan ekstremite (çift kol-çift bacak) nakli ile Cengiz GÜL isimli hastaya yapılan yüz nakli endikasyonlarının uygun olup olmadığı konusunda Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın talimatlarıyla, Bakanlığımız Müfettişlerince başlatılan inceleme sonuçlandırılmıştır.

Müfettişlerce düzenlenen raporda belirtildiği üzere;

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde; Kompozit Doku Nakilleri Merkezi Yönergesi ile Güncel Endikasyon Rehberine aykırı bir şekilde; hasta Şevket ÇAVDAR’a endikasyon yönünden uygun bulunmayan ekstremite nakli yapıldığı, ayrıca Cengiz GÜL adlı hastaya da Konsey tarafından uygun bulunmamasına rağmen endikasyon dışı yüz naklinin gerçekleştirildiği, her iki vakada operasyonların sorumlu hekimi ile ekstremite nakli için onay veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kompozit Doku Nakli Konseyi üyelerinin sorumluluklarının bulunduğu, belirlenmiş olup,

İlgililer hakkında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 53.maddesine göre gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasını teminen YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.