ANA SAYFA

Basın Açıklaması (13.03.2012)

GÜNCELLENME TARİHİ : 30/09/2015


Bilindiği üzere sağlıkta kapsamlı, yapısal ve fonksiyonel bir iyileştirmeyi “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında uygulamaya koyduk. Bu sayede sağlıkta önemli ilerlemeler kaydettik, son 9 yılda ise bir bütün olarak sistemi dönüştürerek halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdık. Çok daha etkili, verimli ve kaliteli bir sağlık sistemi oluşturduk. Bu yeni sistemi oluştururken finansmandan organizasyona, yeni kurallar oluşturmaktan ödeme biçimlerine, halkın ve sağlık çalışanlarının davranış değişikliklerine kadar birçok alanda yenilikler gerçekleştirdik.

Bütün bu yapılanların bir sonucu olarak TÜİK verilerine göre, 2003 yılında sağlık hizmetlerinden memnun olanların oranı % 39 iken, 2011 yılında % 76’ya ulaşmıştır.

Bakanlığımızca istikrarlı, dengeli ve etkin bir sağlık hizmetini sağlamak üzere yemek, temizlik, koruma-güvenlik, bilgi sistemleri gibi ihtiyaçlar, hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır.

Bakanlığımız 2005 – 2011 yılları arasında hizmet alım yoluyla ülkemiz istihdamına önemli katkıda bulunmuştur. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda 2011 yılında hizmet alımı yoluyla çalışan personel sayısı 120 bin kişidir.

Bakanlığımızca hizmet alımları kapsamında çalıştırılan personelin ücret ve diğer haklarının korunması süreci titizlikle takip edilmektedir.  Ayrıca hizmet alımının konusuna göre çalıştırılan kişilerin bitirmiş olduğu okul, almış olduğu sertifikalar, kısacası çalışan kişilerin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması sağlanmıştır.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.