e-Hizmetler


E-Devlet Hizmetlerimiz:

e-Devlet Kapısı üzerinde sunulacak Bakanlık hizmetlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve e-Devlet hizmeti kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli entegrasyonun sağlanması çalışmaları, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı e-Devlet Uygulamaları Birimi tarafından koordine edilmektedir.

Tüm Bakanlık e-Devlet Hizmetlerine https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

e-Devlet Hizmetlerinin kullanımı özellikle pandemi ortamında virüs yayılım hızının azaltılmasında hayatın tüm alanlarında dijital teknolojiler ve uzaktan hizmet sunumunun önem kazanması ile artmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, e-Devlet hizmetleri içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulan hizmetlerden bazıları şu şekildedir;

Aile Hekimi Bilgisi Sorgulama e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
Aile Hekimi Değiştirme Gemi Adamı Sağlık Raporu Sorgulama
e-İmzalı Çocuk Özel Gereksinim Raporları Sorgulama İlaç Raporları Sorgulama
e-İmzalı Doğum Raporları Sorgulama İstirahat Raporları Sorgulama
e-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama Kişisel Sağlık Bilgi Formu
e-İmzalı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporları Sorgulama Merkezi Hekim Randevu Sistemi
e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama
e-İmzalı Psikoteknik Değerlendirme Raporları Sorgulama Organ ve Doku Bağışı Sorgulama ve İptali
e-İmzalı Sporcu Raporları Sorgulama Organ ve Doku Bekleme Listesi Sorgulama
e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama
e-İmzalı TSK Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama Seyahat Sağlığı Aşılama Durumu Sorgulama
Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Sınav Sonucu Sorgulama Tıbbi Malzeme Raporları Sorgulama
TİTCK Vatandaş Dilekçe Başvurusu HES Kodu Üretme ve Listeleme
HES Kodu Sorgulama TİTCK Vatandaş Dilekçe Başvurusu

 
Kurumsal Uygulamalar:

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM)


DoktorBilgiBankası

Döner SermayeBütçeUygulaması

Elektronik Belge Yönetim Sistemi                       android.png
e-kütüphane

Ulusal Tüberküloz Sistemi ( UTS ) 

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi 

Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) 

Hasta Hakları

Hastane Enfeksiyonları 

İl Sağlık Müdürlükleri İşçi Takip Sistemi 

İl Özel İdareleri Ödenek Takip Sistemi 

İşçi SayısıTespitSistemi

Karar Destek Sistemleri ( İş-Zekası)

Karar Destek Sistemleri (Sağlık.NET) 

Özürlüler Veri Bankası 

Personel Bilgi Sistemi (PBS) 

Programları İzleme Değerlendirme Sistemi 

Sağlık.Net Yönetim Web 

Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) 

Türkiye Ulusal Neonatal Tarama Programı (NTP)

Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

TürkTürkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB)

Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi (YOBİS)

Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODBS)

Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi (TODBS)

Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP) 

Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası (YSP)

Web Hosting 

Yeşil Kart Bilgi Sistemi 

Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) 
                     

 


Güncelleme Tarihi 30/07/2021