e-Hizmetler


E-Devlet Hizmetlerimiz:

Aile Hekim Bilgisi Sorgulama

Doktor Bilgi Bankası
windows1.png
Gemiadamı Sağlık Raporu Sorgulama
windows1.png
e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi              windows1.pngappstore.pngandroid.png
Hizmet Puanı Sorgulama
windows1.png
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)windows1.pngappstore.pngandroid.png
Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulamawindows1.png
Organ ve Doku Bağışı Sorgulama ve İptaliwindows1.png
Organ ve Doku Bekleme Listesi Sorgulama
Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama
Seyahat Sağlığı Aşılama Durumu Sorgulama

 
Kurumsal Uygulamalar:

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM)
DoktorBilgiBankası
Döner SermayeBütçeUygulaması
Elektronik Belge Yönetim Sistemi                       android.png
e-kütüphane
Ulusal Tüberküloz Sistemi ( UTS ) 
Halk Sağlığı Yönetim Sistemi 
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) 
Hasta Hakları
Hastane Enfeksiyonları 
İl Sağlık Müdürlükleri İşçi Takip Sistemi 
İl Özel İdareleri Ödenek Takip Sistemi 
İşçi SayısıTespitSistemi
Karar Destek Sistemleri ( İş-Zekası)
Karar Destek Sistemleri (Sağlık.NET) 
Özürlüler Veri Bankası 
Personel Bilgi Sistemi (PBS) 
Programları İzleme Değerlendirme Sistemi 
Sağlık.Net Yönetim Web 
Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi
Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) 
Türkiye Ulusal Neonatal Tarama Programı (NTP)
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
TürkTürkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB)
Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi (YOBİS)
Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODBS)
Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi (TODBS)
Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP) 
Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası (YSP)
Web Hosting 
Yeşil Kart Bilgi Sistemi 
Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS)                      

 

 


Güncelleme Tarihi 22/03/2021