ANA SAYFA

e-Hizmetler

GÜNCELLENME TARİHİ : 25/01/2017


E-Devlet Hizmetlerimiz:

Organ Nakli Bilgilendirme win  
Yeşil Kart Hak Sahipliği win  
Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi win  
E-Nabız  Kişisel Sağlık Sistemi                      winapplay
Aile Hekimim Kimwin
Alo 182-MHRS          winapplay

 
Kurumsal Uygulamalar:

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM)win 
Doktor Bilgi Bankasıwin  
Döner Sermaye Bütçe Uygulamasıwin  
Elektronik Belge Yönetim Sistemiwin                       play
e-kütüphanewin 
Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi(e-TYS) win 
Halk Sağlığı Bilgi Sistemi win  
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) win  
Hasta Haklarıwin  
Hastane Enfeksiyonları win  
İl Sağlık Müdürlükleri İşçi Takip Sistemi win 
İl Özel İdareleri Ödenek Takip Sistemi win 
İşçi Sayısı Tespit Sistemiwin  
Karar Destek Sistemleri ( İş-Zekası)win  
Karar Destek Sistemleri (Sağlık.NET) win  
Özürlüler Veri Bankası win  
Personel Bilgi Sistemi (PBS) win  
Programları İzleme Değerlendirme Sistemi win  
Sağlık.Net Yönetim Web win 
Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemiwin  
Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) win  
Türkiye Ulusal Neonatal Tarama Programı (NTP)win  
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)win  
TürkTürkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB)win  
Türkiye Yoğun Bakım İzleme Sistemi (YOBİS)win  
Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi (TODBS)win  
Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi (TODBS)win  
Türkiye Ulusal İşitme Tarama Programı (İTP) win  
Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası (YSP)win  
Web Hosting win  
Yeşil Kart Bilgi Sistemi win  
Türkiye Kemik İliği Bilgi Sistemi (KİBS) win