ANA SAYFA

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2001 Yılı İstatistik Yıllığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/12/2010

Download (PDF/ZIP 7Mb) indirmek için tıklayınız.

Tablolar Dizini

Tablo 1- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıf ve Mesleklerine Göre Dağılımı, 31 Aralık 2001

Tablo 2- 1997-2001 Mali Yıllarına Göre Genel Bütçe, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ve Orantıları (%)

Tablo 3- 1997-2001 Mali Yıllarına Göre Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kesinleşmiş Bütçesinin Gider Gruplarına Göre Dağılımı.

Tablo 4- Sağlık Ocağı Personelin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Kır Kent veya Yerleşim Özelliğine Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1997-2001

Tablo 5- Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranları (%), Türkiye, 1997-2001.

Tablo 6- Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfusların Dağılımı, Türkiye, 1997-2001.

Tablo 7- Bölgelere Göre Sağlık Ocakları Personel Doluluk Oranı (%), Türkiye, 2001

Tablo 8- Bölgelere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim, Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2001

Tablo 9- Bölgelere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Sayıları ve Oranları (%), Türkiye, 2001.

Tablo 10-Sağlık Evlerinde Çalışan, İhtiyaç Duyulan Ebe Sayıları ve Ebe Doluluk Oranları(%) Türkiye, 1997-2001.

Tablo 11-Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim, Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2001

Tablo 12-Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Personel Doluluk Oranı (%), Türkiye, 2001

Tablo 13- Bölgelere ve İllere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Oranı (%), Türkiye, 2001

Tablo 14-Sağlık Ocaklarının Bölgelere ve Yerleşim Yerlerine (Kent/Kır) Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 15-Sağlık Ocaklarının Yerleşim Özelliklerine Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 16-Sağlık Ocaklarının Yerleşim Yerine ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2001

Tablo 17-Sağlık Ocaklarının İllere Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 2001 53

Tablo 18-Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 19-Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 20-Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirimleri İl Toplamı Formuna (Form 024) Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1997-2001

Tablo 21-Sağlık Ocağı Çalışmalarına İlişkin Bazı Hizmet Göstergeleri, Türkiye, 1997-2001

Tablo 22-Sağlık Ocaklarında Yapılan Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 23-Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik Laboratuvar, Doğum Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 24-Sağlık Ocaklarında Yapılan İzlemler İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 25-Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik, Laboratuvar, Doğum Ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 26-İllere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 2001

Tablo 27-İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 28-Yıllara Göre Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sağlık Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 29-Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel (Doktor ve Ebe) Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik ve İzlem Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 30-Bildirimi Zorunlu Olmayan Seçilmiş Bazı Hastalıkların Vaka ve Ölüm Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 31-0 Yaş Grubunda BCG, DBT/OPV3, Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 32-0 Yaş Grubunda Kızamık ve Gebe TT2+ Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 33-0 Yaş Grubunda HBV-1, HBV-2, HBV-3 Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999-2001

Tablo 34-0 Yaş Grubunda DBT1-3 ve DBT1-Kızamık Devamsızlık Hızlarının (%), Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 35- Bölgelere ve İllere Göre BCG, DBT-3, OPV-3, Aşı Oranlarının (%) Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 36-0 Yaş Grubunda DBT1-3, DBT1-Kızamık ve HB1-3 Aşıya Devamsızlık Hızlarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Tablo 37-AFP Vaka Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 38-Aşı İle Korunabilir Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 39-Polio Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 40-Boğmaca Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye,1970-2001

Tablo 41-Kızamık Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 42-Difteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 43-Hepatit B Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980-2001

Tablo 44-Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980-2001

Tablo 45-Neonatal Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1990-2001

Tablo 46-Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 47-Tifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 48-Paratifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 49-Amibli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Tablo 50-Basilli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Tablo 51- Hepatit-A Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye,1990-2001

Tablo 52-Zoonotik ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 53-Brusella Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Tablo 54-Kala Azar Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Tablo 55-Şark Çıbanı Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1988-2001

Tablo 56-Şarbon Vaka Sayıları, Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Tablo 57-Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Türkiye, 1973-2001

Tablo 58-Meningokoksik Menenjit, Kızıl ve Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 59-Meningokoksik Menenjit Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Tablo 60-Kızıl Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2001. 128

Tablo 61-Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2001

Tablo 62-Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-2001

Tablo 63-Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1997-2001

Tablo 64-Genelev Kadınlarının Muayenesi Sonucu Konulan Tanıların Dağılımı, Türkiye, 1997-2001

Tablo 65-Frengi Vakalarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 66-AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye 1985-2001

Tablo 67-HIV / AIDS Vakalarının Yaş, Cinsiyet ve Olası Bulaşma Yoluna Göre Dağılımı, Türkiye 1997-2001

Tablo 68-HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye 1997-2001

Tablo 69-AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Bildiren İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-2001

Tablo 70-AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Sürekli Yaşadığı Yere Göre Dağılımı, 1985-2001

Tablo 71-HIV Testi Sonuçlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 72-İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Personel ve Cihaz Durumu, Türkiye, 2001

Tablo 73-İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Bina Durumlarına Göre Dağılımı, 31 Aralık 2001

Tablo 74-İl ve İlçe halk Sağlığı Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Türkiye, 2001

Tablo 75-İllere Göre İçme ve Kullanma Sularının Kontrolü Çalışmaları, Türkiye, 2001

Tablo 76-Gıda Kontrol Hizmetlerinin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 77-İllere Göre Mavi Bayrak Alan Plajlar, Türkiye, 2001

Tablo 78-Mavi Bayrak Alan Yat Limanları (Marinalar), Türkiye, 2001

Tablo 79-Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994-2001

Tablo 80-Yıllara Göre İzin Verilen Kaplıca, Ruhsat Verilen Maden Suyu ve Kaynak Suyu Sayısı, Türkiye, 1996-2001

Tablo 81-Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Adli Dosya Sayısı, 1997-2001

Tablo 82-Yüksek Sağlık Şurası’nca Karar Verilen Adli Dosyaların Yıllara ve Branşlara Göre Dağılımı, 1995-2001

Tablo 83-6023 Sayılı Kanun Kapsamınca Meslekten Geçici süre İle Men Cezası Alan Hekim Sayısı, 1998-2001

Tablo 84-Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2001

Tablo 85-Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Göre Dağlımı, Türkiye, 2001

Tablo 86-Sürücü Olur Raporu Alan Özel Sağlık Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2001

Tablo 87-Bölgelere ve İllere Göre Acil Sağlık Hizmetleri, Türkiye, 2001

Tablo 88-112 Acil Ambulans Çıkış Nedenlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2001

Tablo 89-112 Acil Ambulans Çıkış Nedenlerinin Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 90-112 Acil Vakalarını Ön Tanılarına ve Yıllara Göre Dağılımı,Türkiye, 1998-2001

Tablo 91-112 Acil Vakaların Ön Tanılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 92-112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2001

Tablo 93-Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Ambulans Çıkış Sonuçlarının Dağılımı, Türkiye, 2001

Tablo 94-112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2001

Tablo 95-Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil ve Grafikler Dizini
 

Şekil 1-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıflarına Göre Dağılımı (%), 31 Aralık 2001

Şekil 2-Sağlık Ocağı Personelinin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Yerleşim Yeri Özelliğine Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 3-Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranı (%), Türkiye,1997-2001

Şekil 4-Sağlık Ocağında Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfuslar, Türkiye,1997-2001

Şekil 5-Sağlık Evlerinde Ebe Doluluk Oranları (%), Türkiye, 1997-2001

Şekil 6- Sağlık Ocaklarının Yerleşim Yerine Göre (Kır-Kent) Dağılımı (%), Türkiye, 2001.

Şekil 7-Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 8-Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 9-Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 10-Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik ve Sevk Sayısı, Türkiye, 1997-2001

Şekil 11-Bebek, Çocuk, Gebe ve Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 1997-2001

Şekil 12-Doğumların Sağlık Personeli Yardımına Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1997-2001

Şekil 13-Bölgelere Göre Gebe ve Lohusa Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2001

Şekil 14-Bölgelere Göre Bebek ve Çocuk Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2001

Şekil 15-Bölgelere Göre Kişi Başına Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 2001

Şekil 16-Bölgelere Göre Sağlık Personeli Yardımı Olmadan Yapılan Doğumların Yüzdesi (%) Türkiye,2001

Şekil 17-Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe Başına Düşen Yıllık Ortalama İzlem Sayısı, Türkiye, 1997-2001

Şekil 18-Sağlık Ocaklarında Çalışan Doktor Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 1997-2001

Şekil 19-0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1986-2001

Şekil 20 - 0 Yaş Grubunda OPV3 Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1986-2001

Şekil 21 - 0 Yaş Grubunda HBV-3 Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1999-2001

Şekil 22 - 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1986-2001

Şekil 23 - Gebe Tetanoz Aşı (TT-1, TT-2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1990-2001

Şekil 24 - 0 Yaş Grubunda DBT1-DBT3 ve DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızları (%), Türkiye, 1986-2001

Şekil 25 - BCG Yıllık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2001

Şekil 26 - DBT-1/DBT-3 Yıllık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2001

Şekil 27 - HBV-1/ HBV-2/ HBV-3 Yıllık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2001

Şekil 28 - Kızamık Yıllık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye,2001

Şekil 29 - TT-1/TT-2+ Yıllık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2001

Şekil 30 - 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 31 - 0 Yaş Grubunda DBT3/OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 32 - 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 33 - 0 Yaş Grubunda HBV-3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 34 - Gebe Tetanoz Aşı (TT-2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 35 - 0 Yaş Grubunda DBT1-DBT3 ve DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 36 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranları (%), Türkiye, 2001

Şekil 37 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT-OPV3 Aşı Oranları (%), Türkiye, 2001

Şekil 38 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda Hepatit 3 Aşı Oranları (%), Türkiye, 2001

Şekil 39 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranları (%), Türkiye, 2001

Şekil 40 - Gebe Tetanoz Aşı(TT+) Oranlarının İllere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2001

Şekil 41 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1-3 Aşıya Devamsızlık Hızı (%), Türkiye, 2001

Şekil 42 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızı (%), Türkiye, 2001

Şekil 43 - Çocuk Felci Aşı Günleri Uygulaması Yapılan İller ve Uygulama Nedenleri, Türkiye, 25 Nisan -1 Mayıs / 30 Mayıs - 6 Haziran 2001

Şekil 44 - Hedef Nüfuslara ve Denetim Sonuçlarına Göre Çocuk Felci Aşı Günleri 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%) ve Aşılanmayan Çocukların Aşılanmama nedenlerine Göre Dağılımı (%), Türkiye, 25 Nisan - 1 Mayıs 2001

Şekil 45 - Hedef Nüfuslara ve Denetim Sonuçlarına Göre Çocuk Felci Aşı Günleri 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%), ve Aşılanmayan Çocukların Aşılanmama nedenlerine Göre Dağılımı (%), Türkiye,30 Mayıs - 6 Haziran 2001

Şekil 46 - Mop-up Uygulaması Yapılan İller ve Uygulama Nedenleri, Türkiye, 4-10 Ekim 8-14 Kasım 2001

Şekil 47 - Hedef Nüfuslara Göre 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2001

Şekil 48 - Denetim Sonuçlarına Göre 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2001

Şekil 49 - Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, 2001

Şekil 50 - Hedef Nüfuslara Göre 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2001

Şekil 51 - Denetim Sonuçlarına Göre 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2001

Şekil 52 - Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, 2001

Şekil 53 - Ulusal Aşı Günleri ve Mop-up Uygulamalarında 5 Yaş Altı Nüfusta Polio Aşı Oranları (%), Türkiye, 1995-2001

Şekil 54 - Akut Flask Paralizi (AFP), Polio Vaka Sayısı ile Vahşi Virus İzole Edilen Vaka Sayısı, Türkiye, 1990-2001

Şekil 55 - Polio Vakaları ve 0 Yaş Grubunda OPV3 Aşılama Oranları Türkiye, 1985-2001

Şekil 56 - Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 1990-2001

Şekil 57 - Bölgelere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2001

Şekil 58 - İllere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2001

Şekil 59 - Polio Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Şekil 60-Boğmaca Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 61 Boğmaca Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 62-Boğmaca Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 63-Kızamık Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Şekil 64 Kızamık Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 65-Kızamık Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 66-Difteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Şekil 67-Hepatit-B Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2001

Şekil 68-Hepatit B Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 69-Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1980-2001

Şekil 70-Neonatal Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2001

Şekil 71-Tifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye 1970-2001

Şekil 72-Paratifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Şekil 73-Amibli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Şekil 74-Basilli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Şekil 75-Hepatit-A Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2001

Şekil 76-Brusella Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2001

Şekil 77-Kala Azar Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-2001

Şekil 78-Şark Çıbanı Morbidite Hızı, Türkiye, 1988-2001

Şekil 79-Şarbon Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-2001

Şekil 80-Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Tükiye, 1973-2001

Şekil 81-Meningokoksik Menenjit Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2001

Şekil 82-Kızıl Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2001

Şekil 83-Streptokok Anjini Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2001

Şekil 84-Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-2001

Şekil 85-Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2001

Şekil 86-AIDS Vaka ve Taşıyıcı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-2001

Şekil 87-HIV / AIDS Vakalarının Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı,Türkiye, 1985-2001

Şekil 88-HIV / AIDS Vakalarının Olası Bulaşma Yollarına Göre Dağılımı,Türkiye, 1985-2001

Şekil 89-HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-2001

Şekil 90-Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994-2001

Şekil 91-Yıllara Göre Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Dosya Sayıları, 1996-2001

Şekil 92-Özel Laboratuvarların Yıllara Göre Dağılımı, 1997-2001

Şekil 93-Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001

Şekil 94-112 Acil Ambulanslarının Çıkış Nedenlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1998-2001

Şekil 95-112 Acil Vakalarının Ön Tanılarına ve Yıllara GöreDağılımı, Türkiye, 1998-2001

Şekil 96-112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1998-2001

Şekil 97-Nakledilen 112 Acil Vakalarının Nakledildikleri Hastanelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2001