ANA SAYFA

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı İstatistik Yıllığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/10/2012

Download (PDF/ZIP 9 Mb) indirmek için tıklayınız.

 

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıf ve Mesleklerine Göre Dağılımı, 31 Aralık 2000

Tablo 2- 1996-2000 Mali Yıllarına Göre Genel Bütçe, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ve Orantıları

Tablo 3- 1996-2000 Mali Yılarına Göre Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kesinleşmiş Bütçesinin Gider Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 4- Sağlık Ocağı Personelin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Yerleşim Özelliğine Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 5- Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranları, Türkiye, 1996-2000

Tablo 6- Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfusların Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 7- Bölgelere Göre Sağlık Ocakları Personel Doluluk Oranı, Türkiye, 2000

Tablo 8- Bölgelere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim, Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2000

Tablo 9- Bölgelere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Oranları, Türkiye, 2000

Tablo 10- Sağlık Evlerinde Çalışan, İhtiyaç Duyulan Ebe Sayıları ve Ebe Doluluk Oranları, Türkiye, 1996-2000

Tablo 11- Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim, Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2000

Tablo 12- Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Personel Doluluk Oranı, Türkiye, 2000

Tablo 13- Bölgelere ve İllere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Oranı, Türkiye, 2000

Tablo 14- Sağlık Ocaklarının Bölgelere ve Yerleşim Yerlerine (Kent/Kır) Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 15- Sağlık Ocaklarının Yerleşim Özelliklerine Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 16- Sağlık Ocaklarının Yerleşim Yerine ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2000

tablo-17-Sağlık Ocaklarının Bina Durumlarına ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye,31 Aralık 2000

Tablo 18- Planlanan ve Hizmete Açılan Sağlık Ocaklarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 19- Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 20- Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 21- Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirimleri İl Toplamı Formuna (Form 024) Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1996-2000

Tablo 22- Sağlık Ocağı Çalışmalarına İlişkin Bazı Hizmet Göstergeleri, Türkiye, 1996-2000

Tablo 23- Sağlık Ocaklarında Yapılan Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 24- Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik Laboratuvar, Doğum Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2000

Tablo 25- Sağlık Ocaklarında Yapılan İzlemler İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2000

Tablo 26- Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik, Laboratuvar, Doğum Ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye,2000

Tablo 27- İllere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 2000

Tablo 28- İllere Göre Sağlık Ocaklarında Yapılan İzlem ve Doğumların Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 29- Yıllara Göre Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sağlık Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 30- Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel (Doktor ve Ebe) Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik ve İzlem Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 31- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Personel ve Cihaz Durumu, Türkiye, 2000

Tablo 32- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Bina Durumlarına Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2000

Tablo 33- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT/OPV3, Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 34- 0 Yaş Grubunda Kızamık ve Gebe TT2+ Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 35- 0 Yaş Grubunda DBT1-3 ve DBT1-Kızamık Devamsızlık Hızlarının, Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 36- Bölgelere ve İllere Göre BCG, DBT-3, OPV-3, Kızamık, Hepatit-3 ve Gebe TT-2+ Aşı Oranlarının (%) Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 37- 0 Yaş Grubunda DBT1-3, DBT1-Kızamık ve HB1-3 Aşıya Devamsızlık Hızlarının (%) Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 38- AFP Vaka Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 39- Polio Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 40- Boğmaca Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye,1970-2000

Tablo 41- Kızamık Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 42- Difteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 43- Hepatit B Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980-2000

Tablo 44- Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980-2000

Tablo 45- Neonatal Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1990-2000

Tablo 46- Aşı İle Korunabilir Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 47- Tifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 48- Paratifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 49- Amibli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Tablo 50- Basilli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Tablo 51- Hepatit-A Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2000

Tablo 52- Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 53- Brusella Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Tablo 54- Kala Azar Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Tablo 55- Şark Çıbanı Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1988-2000

Tablo 56- Şarbon Vaka Sayıları, Morbidite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Tablo 57- Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Türkiye, 1973-2000

Tablo 58- Zoonotik ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 59- Meningokoksik Menenjit Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Tablo 60- Kızıl Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2000

Tablo 61- Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2000

Tablo 62- Meningokoksik Menenjit, Kızıl ve Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 63- Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-2000

Tablo 64- Trahom Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye 1988-2000

Tablo 65- Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1996-2000

Tablo 66- Genelev Kadınlarının Muayenesi Sonucu Konulan Tanıların Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 67- Frengi Vakalarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 68- AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Dağılımı, Türkiye 1985-2000

Tablo 69- HIV / AIDS Vakalarının Yaş, Cinsiyet ve Olası Bulaşma Yoluna Göre Dağılımı, Türkiye 1996-2000

Tablo 70- HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye 1996-2000

Tablo 71- AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Bildiren İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1986-2000

Tablo 72- AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Sürekli Yaşadığı Yere Göre Dağılımı, 1985-2000

Tablo 73- HIV Testi Sonuçlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 74- Bölgelere ve İllere Göre Acil Sağlık Hizmetleri, Türkiye, 2000

Tablo 75- 112 Acil Vakalarını Ön Tanılarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2000

Tablo 76- 112 Acil Vakaların Ön Tanılarının Bölgelere ve illere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 77- 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Nedenlerine Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2000

Tablo 78- Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Ambulans Çıkış Nedenlerinin Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 79- 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2000

Tablo 80- Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Ambulans Çıkış Sonuçlarının Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 81- Nakledilen 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2000

Tablo 82- Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 83- İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Türkiye, 2000

Tablo 84- Gıda Kontrol Hizmetlerinin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Tablo 85- İllere Göre İçme ve Kullanma Sularının Kontrolü Çalışmaları, Türkiye, 2000

Tablo 86- İllere Göre Halk Sağlığı İle İlgili Yerlerin Kontrol Çalışmaları, Türkiye, 2000

Tablo 87- İllere Göre Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) Kontrol Çalışmaları, Türkiye, 2000

Tablo 88- 2000 Yılında Verilen Ruhsat, Onay, Kabul ve İzin Çalışmaları

Tablo 89- İllere Göre Mavi Bayrak Alan Plajlar, Türkiye, 2000

Tablo 90- Mavi Bayrak Alan Yat Limanları (Marinalar), Türkiye, 2000

Tablo 91- Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994-2000

Tablo 92- Yıllara Göre İzin Verilen Kaplıca, Ruhsat Verilen Maden Suyu ve Kaynak Suyu Sayısı, Türkiye, 1996-2000

Tablo 93- Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Adli Dosya Sayısı, 1996-2000

Tablo 94- Yüksek Sağlık Şurası’nca Karar Verilen Adli Dosyaların Yıllara ve Branşlara Göre Dağılımı, 1995-2000

Tablo 95- 6023 Sayılı Kanun Kapsamınca Meslekten Geçici süre İle Men cezası Alan Hekim Sayısı, 1998-2000

Tablo 96- Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2000

Tablo 97- Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Göre Dağlımı, Türkiye, 2000

Tablo 98- Sürücü Olur Raporu Alan Özel Sağlık Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2000

 

 

 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıflarına Göre Dağılımı (%), 31 Aralık 2000

Şekil 2- Sağlık Ocağı Personelinin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Yerleşim Özelliğine Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 3- Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Oranı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 4- Sağlık Ocağında Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfuslar, Türkiye,1996-2000

Şekil 5- Sağlık Evlerinde Ebe Doluluk Oranları, Türkiye, 1996-2000

Şekil 6- Sağlık Ocaklarının Kır-Kent Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 7- Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 8- Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 9- Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 10- Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik ve Sevk Sayısı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 11- Bebek, Çocuk, Gebe ve Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 1996-2000

Şekil 12- Doğumların Sağlık Personeli Yardımına Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 13- Bölgelere Göre Gebe ve Lohusa Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2000

Şekil 14- Bölgelere Göre Bebek ve Çocuk Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2000

Şekil 15- Bölgelere Göre Kişi Başına Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 2000

Şekil 16- Bölgelere Göre Sağlık Personeli Yardımı Olmadan Yapılan Doğumların Yüzdesi Türkiye, 2000

Şekil 17- Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe Başına Düşen Yıllık Ortalama Gebe, Lohusa, Bebek ve Çocuk İzlem Sayısı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 18- Sağlık Ocaklarında Çalışan Doktor Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 19- 0 Yaş Grubunda BCG, DBT/OPV3 ve Kızamık Aşılama Oranları, Türkiye,1986-2000

Şekil 20- 0 Yaş Grubunda DBT1-DBT3 ve DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızları, Türkiye, 1988-2000

Şekil 21- 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 22- 0 Yaş Grubunda DPT3 / OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 23- 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 24- 0 Yaş Grubunda Hepatit-3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 25- 0 Yaş Grubunda DBT1-DBT3 ve DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 26- Gebe Tetanoz Aşı(TT2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 27- İllere Göre 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranları, Türkiye, 2000

Şekil 28- İllere Göre 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranları, Türkiye, 2000

Şekil 29- İllere Göre 0 Yaş Grubunda Hepatit 3 Aşı Oranları, Türkiye, 2000

Şekil 30- İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT-OPV3 Aşı Oranları, Türkiye, 2000

Şekil 31- Gebe Tetanoz Aşı(TT+) Oranlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 32- İllere Göre 0 Yaş Grubunda Hepatit 1-3 Aşıya Devamsızlık Hızı, Türkiye, 2000

Şekil 33- İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1-Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızı, Türkiye, 2000

Şekil 34- İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1-3 Aşıya Devamsızlık Hızı, Türkiye, 2000

Şekil 35- 0 Yaş Grubunda Uygulanan BCG Aşı Dozlarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 36- 0 Yaş Grubunda Uygulanan DPT/OPV-3 Aşı Dozlarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 37 -0 Yaş Grubunda Uygulanan Kızamık Aşı Dozlarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 38- 0 Yaş Grubunda Uygulanan Hepatit-3 Aşı Dozlarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 39- Gebelerde Tetanoz Toksoid-2+ Aşı Dozlarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 40- Polio Vakaları ve 0 Yaş Grubunda OPV3 Aşılama Oranları Türkiye, 1985-2000

Şekil 41- Ulusal Aşı Günleri ve Mop-up Uygulamalarında 5 Yaş Altı Nüfusta Polio Aşı Oranları, Türkiye, 1995-2000

Şekil 42- Akut Flask Paralizi (AFP), Polio Vaka Sayısı ve Vahşi Virus İzole Edilen Vaka Sayısı, Türkiye 1990 2000

Şekil 43- Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 1990-2000

Şekil 44- Bölgelere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2000

Şekil 45- İllere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2000

Şekil 46- İllere Göre Ulusal Aşı Günleri 1. Ve 2. Tur OPV Aşı Oranları, Türkiye, 2000

Şekil 47- İllere Göre Mop-up 1. Ve 2. Tur OPV Aşı Oranları, 2000

Şekil 48- Ulusal Aşı Günlerinde Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, Türkiye, 2000

Şekil 49- Mop-up Aşı Günlerinde Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, 2000

Şekil 50- Mop-up Aşı Günlerinde İl Kez OPV Çocukların Yaş Gruplarına Dağılımı, 2000

Şekil 51- Polio Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 52- Boğmaca Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 53- Kızamık Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 54- Boğmaca Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 55- Kızamık Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 56- Boğmaca Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 57- Kızamık Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 58- Difteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 59- Hepatit-B Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2000

Şekil 60- Hepatit B Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2000

Şekil 61- Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1980-2000

Şekil 62- Neonatal Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2000

Şekil 63- Tifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye 1970-2000

Şekil 64- Paratifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 65- Amibli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Şekil 66- Basilli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Şekil 67- Hepatit-A Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990-2000

Şekil 68- Brusella Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970-2000

Şekil 69- Kala Azar Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-2000

Şekil 70- Şark Çıbanı Morbidite Hızı, Türkiye, 1988-2000

Şekil 71- Şarbon Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-2000

Şekil 72- Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Tükiye, 1973-2000

Şekil 73- Meningokoksik Menenjit Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989-2000

Şekil 74- Kızıl Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2000

Şekil 75- Streptokok Anjini Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995-2000

Şekil 76- Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985-2000

Şekil 77- Trahom Morbidite Hızı, Türkiye, 1988-2000

Şekil 78- Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-2000

Şekil 79- AIDS Vaka ve Taşıyıcı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-2000

Şekil 80- HIV / AIDS Vakalarının Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı,Türkiye, 1985-2000

Şekil 81- HIV / AIDS Vakalarının Olası Bulaşma Yollarına Göre Dağılımı,Türkiye, 1985-2000

Şekil 82- HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1985-2000

Şekil 83- 112 Acil Vakalarının Ön Tanılarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1998-2000

Şekil 84- 112 Acil Ambulanslarının Çıkış Nedenlerine Göre Dağılımı, Türkiye,1998-2000

Şekil 85- 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına Göre Dağılımı, Türkiye,1998-2000

Şekil 86- Nakledilen 112 Acil Vakalarının Nakledildikleri Hastanelere Göre Dağılımı,Türkiye, 1998-2000

Şekil 87- Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994-2000

Şekil 88- Yıllara Göre Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Dosya Sayıları, 1996-2000

Şekil 89- Özel Laboratuvarların Yıllara Göre Dağılımı, 1997-2000

Şekil 90- Faaliyette Bulunan Gözlükçülerin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000