ANA SAYFA

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2002

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/12/2010

PDF (2.2 Mb)
(Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için yukarıdaki linke sağ
tıklayarak "Hedefi Farklı Kaydet" adasoft="2" i seçiniz.)

 

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıf ve Mesleklerine Göre Dağılımı, 31 Aralık 2002
 

Tablo 2 - 1998 - 2002 Mali Yıllarına Göre Genel Bütçe, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ve Orantıları (%)
 

Tablo 3 - 1998 - 2002 Mali Yıllarına Göre Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kesinleşmiş Bütçesinin Gider Gruplarına Göre Dağılımı
 

Tablo 4 - Sağlık Ocağı Personelin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Kır Kent veya Yerleşim Özelliğine Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 5 - Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranları (%), Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 6 - Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfusların Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 7 - Bölgelere Göre Sağlık Ocakları Personel Doluluk Oranı (%), Türkiye, 2002
 

Tablo 8 - Bölgelere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim, Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2002
 

Tablo 9 - Bölgelere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Sayıları ve Oranları (%), Türkiye, 2002
 

Tablo 10 - Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocakları ve Sağlık Evlerinde Çalışan Hekim,Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru Başına Düşen Ortalama Nüfus, Türkiye, 2002
 

Tablo 11 - Bölgelere ve İllere Göre Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Personel Doluluk Oranı (%), Türkiye, 202
 

Tablo 12 - Bölgelere ve İllere Göre Doktoru Olmayan Sağlık Ocağı ve Ebesi Olmayan Köy Sağlık Evi Oranı (%), Türkiye, 2002
 

Tablo 13 - Sağlık Ocaklarının Bölgelere ve Yerleşim Yerlerine (Kent/Kır) Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 14 - Sağlık Ocaklarının Yerleşim Özelliklerine Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 15 - Sağlık Ocaklarının Yerleşim Yerine ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2002
 

Tablo 16 - Sağlık Ocaklarının Yerleşim Özelliklerine Göre Bina Durumlarının Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 17 - Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 18 - Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 19 - Birinci Basamak Sağlık Kurumları Aylık Çalışma Bildirimleri İl Toplamı Formuna (Form 024) Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 20 - Sağlık Ocağı Çalışmalarına İlişkin Bazı Hizmet Göstergeleri, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 21 - Sağlık Ocaklarında Yapılan Laboratuvar, Doğum ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 22 - Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik Laboratuvar ve Doğum Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 23 - Sağlık Ocaklarında Yapılan İzlemler İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 24 - Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik, Laboratuvar, Doğum Ve İzlem Hizmetleri İle İlgili Bazı Göstergelerin Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 25 - İllere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 2002
 

Tablo 26 - İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 27 - Yıllara Göre Sağlık Ocağı Çalışmalarının Sağlık Personeline (Doktor ve Ebe) Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 28 - Sağlık Ocaklarında ve Sağlık Evlerinde Çalışan Bazı Personel (Doktor ve Ebe) Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik ve İzlem Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 29 - Bildirimi Zorunlu Olmayan Seçilmiş Bazı Hastalıkların Vaka ve Ölüm Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 30 - 0 Yaş Grubunda BCG, DBT/OPV3, Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 31 - 0 Yaş Grubunda Kızamık ve Gebe TT2+ Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 32 - 0 Yaş Grubunda HBV - 3, Aşılama Oranlarının (%) Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1999 - 2002
 

Tablo 33 - 0 Yaş Grubunda DBT1 - 3 ve DBT1 - Kızamık Devamsızlık Hızlarının (%), Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 34 - Bölgelere ve İllere Göre 0 Yaş Grubunda BCG, DBT - 3, OPV - 3, Kızamık ve Hepatit - 3 ve Gebe TT2+ Aşı Oranlarının (%) Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 35 - 0 Yaş Grubunda DBT1 - 3 ve DBT1 - Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızlarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Tablo 36 - AFP Vaka Sayılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 37 - Aşı İle Korunabilir Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 38 - Polio Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Tablo 39 - Boğmaca Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye,1970 - 2002
 

Tablo 40 - Kızamık Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Tablo 41 - Difteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Tablo 42 - Hepatit B Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980 - 2002
 

Tablo 43 - Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1980 - 2002
 

Tablo 44 - Neonatal Tetanoz Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları Türkiye, 1990 - 2002
 

Tablo 45 - Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 46 - Tifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Tablo 47 - Paratifo Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002 108
 

Tablo 48 - Amibli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Tablo 49 - Basilli Dizanteri Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Tablo 50 - Hepatit - A Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990 - 2002
 

Tablo 51 - Zoonotik ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 52 - Brusella Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Tablo 53 - Kala Azar Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Tablo 54 - Şark Çıbanı Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, Türkiye, 1988 - 2002
 

Tablo 55 - Şarbon Vaka Sayıları, Morbidite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Tablo 56 - Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Türkiye, 1973 - 2002
 

Tablo 57 - Meningokoksik Menenjit, Kızıl ve Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 58 - Meningokoksik Menenjit Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Tablo 59 - Kızıl Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995 - 2002
 

Tablo 60 - Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995 - 2002
 

Tablo 61 - Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985 - 2002
 

Tablo 62 - Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 63 - Genelev Kadınlarının Muayenesi Sonucu Konulan Tanıların Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 64 - Frengi Vakalarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 65 - AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye 1985 - 2002
 

Tablo 66 - HIV / AIDS Vakalarının Yaş, Cinsiyet ve Olası Bulaşma Yoluna Göre Dağılımı, Türkiye 1998 - 2002
 

Tablo 67 - HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye 1998 - 2002
 

Tablo 68 - Bildiren İllere Göre AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Dağılımı*, Türkiye, 1985 - 2002
 

Tablo 69 - AIDS Vaka ve Taşıyıcılarının Sürekli Yaşadığı Yere Göre Dağılımı, 1985 - 2002
 

Tablo 70 - HIV Testi Sonuçlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 71 - İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Personel ve Cihaz Durumu, Türkiye, 2002
 

Tablo 72 - İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Bina Durumlarına Göre Dağılımı, 31 Aralık 2002
 

Tablo 73 - İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Yapılan Analizler, Türkiye, 2002
 

Tablo 74 - İllere Göre İçme ve Kullanma Sularının Kontrolü Çalışmaları, Türkiye, 2002
 

Tablo 75 - Gıda Kontrol Hizmetlerinin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 76 - İllere Göre Mavi Bayrak Alan Plajlar, Türkiye, 2002
 

Tablo 77 - Mavi Bayrak Alan Yat Limanları (Marinalar), Türkiye, 2002
 

Tablo 78 - Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994 - 2002
 

Tablo 79 - Yıllara Göre İzin Verilen Kaplıca, Ruhsat Verilen Maden Suyu ve Kaynak Suyu Sayısı, Türkiye, 1996 - 2002
 

Tablo 80 - Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Adli Dosya Sayısı, 1998 - 2002
 

Tablo 81 - Yüksek Sağlık Şurası’nca Karar Verilen Adli Dosyaların Yıllara ve Branşlara Göre Dağılımı, 1997 - 2002
 

Tablo 82 - 6023 Sayılı Kanun Kapsamınca Meslekten Geçici süre İle Men Cezası Alan Hekim Sayısı, 1998 - 2002
 

Tablo 83 - Özel Laboratuvarların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2002
 

Tablo 84 - Sürücü Olur Raporu Alan Özel Sağlık Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 31 Aralık 2002
 

Tablo 85 - Bölgelere ve İllere Göre Acil Sağlık Hizmetleri, Türkiye, 2002
 

Tablo 86 - 112 Acil Ambulans Çıkış Nedenlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 87 - 112 Acil Ambulans Çıkış Nedenlerinin Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 88 - 112 Acil Vakalarını Ön Tanılarına ve Yıllara Göre Dağılımı,Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 89 - 112 Acil Vakaların Ön Tanılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001
 

Tablo 90 - 112 Acil Ambulans Çıkış Sonuçlarına ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 91 - Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Ambulans Çıkış Sonuçlarının Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Tablo 92 - 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Tablo 93 - Bölgelere ve İllere Göre 112 Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 


ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1 - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Fiilen Çalışan Personelin Sınıflarına Göre Dağılımı (%), 31 Aralık 2002
 

Şekil 2 - Sağlık Ocağı Personelinin Standart Kadrolara Göre Doluluk Oranlarının Yerleşim Yeri Özelliğine Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 3 - Doktoru Olmayan Sağlık Ocaklarının Sayısı ve Oranı (%), Türkiye,1998 - 2002
 

Şekil 4 - Sağlık Ocağında Çalışan Bazı Personel Başına Düşen Ortalama Nüfuslar, Türkiye,1998 - 2002
 

Şekil 5 - Sağlık Ocaklarının Yerleşim Yerine Göre (Kır - Kent) Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 6 - Sağlık Ocaklarının Bina Durumuna Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 7 - Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 8 - Sağlık Ocağı Başına Düşen Ortalama Nüfusların Bölgelere Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 9 - Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik ve Sevk Sayısı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Şekil 10 - Bebek, Çocuk, Gebe ve Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye,1998 - 2002
 

Şekil 11 - Doğumların Sağlık Personeli Yardımına Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1998 - 2002
 

Şekil 12 - Bölgelere Göre Gebe ve Lohusa Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2002
 

Şekil 13 - Bölgelere Göre Bebek ve Çocuk Başına Düşen Ortalama İzlem Sayıları, Türkiye, 2002
 

Şekil 14 - Bölgelere Göre Kişi Başına Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 2002
 

Şekil 15 - Bölgelere Göre Sağlık Personeli Yardımı Olmadan Yapılan Doğumların Yüzdesi (%) Türkiye,2002
 

Şekil 16 - Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe Başına Düşen Yıllık Ortalama İzlem Sayısı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Şekil 17 - Sağlık Ocaklarında Çalışan Doktor Başına Düşen Yıllık Ortalama Poliklinik Sayısı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Şekil 18 - 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1986 - 2002
 

Şekil 19 - 0 Yaş Grubunda OPV3 Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1986 - 2002
 

Şekil 20 - 0 Yaş Grubunda HBV - 3 Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1999 - 2002
 

Şekil 21 - 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1986 - 2002
 

Şekil 22 - Gebe Tetanoz Aşı (TT - 1, TT - 2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 23 - 0 Yaş Grubunda DBT1 - DBT3 ve DBT1 - Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızları (%), Türkiye, 1986 - 2002
 

Şekil 24 - Kızamık Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2002
 

Şekil 25 - DBT - 1/DBT - 3 Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2002
 

Şekil 26 - OPV - 1/OPV - 2 Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2002
 

Şekil 27 - HBV - 1/HBV - 2/HBV - 3 Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye,2002
 

Şekil 28 - BCG Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2002
 

Şekil 29 - TT - 1/TT - 2+ Aşı İzlem Çizelgesi, Türkiye, 2001
 

Şekil 30 - 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 31 - 0 Yaş Grubunda DBT3/OPV3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 32 - 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 33 - 0 Yaş Grubunda HBV - 3 Aşılama Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 34 - 0 Yaş Grubunda DBT1 - DBT3 ve DBT1 - Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 35 - Gebe Tetanoz Aşı (TT - 2+) Oranlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 36 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda BCG Aşı Oranları (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 37 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT - OPV3 Aşı Oranları (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 38 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda Hepatit 3 Aşı Oranları (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 39 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda Kızamık Aşı Oranları (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 40 - Gebe Tetanoz Aşı(TT+) Oranlarının İllere Göre Dağılımı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 41 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1 - 3 Aşıya Devamsızlık Hızı (%), Türkiye, 2002
 

Şekil 42 - İllere Göre 0 Yaş Grubunda DBT1 - Kızamık Aşıya Devamsızlık Hızı (%), Türkiye,2002
 

Şekil 43 - Çocuk Felci Aşı Günleri Uygulaması Yapılan İller ve Uygulama Nedenleri, Türkiye, 26 Nisan - 2 Mayıs / 31 Mayıs - 6 Haziran 2002
 

Şekil 44 - Hedef Nüfuslara ve Denetim Sonuçlarına Göre Çocuk Felci Aşı Günleri 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%) , Türkiye, 24 - 30 Nisan 2002
 

Şekil 45 - Hedef Nüfuslara ve Denetim Sonuçlarına Göre Çocuk Felci Aşı Günleri 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%) ve Aşılanmayan Çocukların Aşılanmama Nedenlerine Göre Dağılımı (%), Türkiye,30 Mayıs - 6 Haziran 2002
 

Şekil 46 - Mop - up Uygulaması Yapılan İller, Türkiye, 20 - 26 Eylül / 18 - 24 Kasım 2002
 

Şekil 47 - Hedef Nüfuslara Göre 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2002
 

Şekil 48 - Denetim Sonuçlarına Göre 1. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2002
 

Şekil 49 - Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, 2002
 

Şekil 50 - Hedef Nüfuslara Göre 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2002
 

Şekil 51 - Denetim Sonuçlarına Göre 2. Tur OPV Aşılama Oranı (%), 2002
 

Şekil 52 - Denetim Sonuçlarına Göre Aşısız Çocukların Aşılanmama Nedenleri, 2002
 

Şekil 53 - Ulusal Aşı Günleri ve Mop - up Uygulamalarında 5 Yaş Altı Nüfusta Polio Aşı Oranları (%), Türkiye, 1995 - 2002
 

Şekil 54 - Akut Flask Paralizi (AFP), Polio Vaka Sayısı ile Vahşi Virus İzole Edilen Vaka Sayısı, Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 55 - Polio Vakaları ve 0 Yaş Grubunda OPV3 Aşılama Oranları Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 56 - Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 57 - Bölgelere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2002
 

Şekil 58 - İllere Göre Polio Dışı AFP Hızı, Türkiye, 2002
 

Şekil 59 - Polio Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 60 - Boğmaca Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 61 - Boğmaca Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 62 - Boğmaca Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 63 - Kızamık Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 64 - Kızamık Vaka Sayılarının Aylara Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 65 - Kızamık Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 66 - Difteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 67 - Hepatit - B Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 68 - Hepatit B Vakalarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Türkiye, 2002
 

Şekil 69 - Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1980 - 2002
 

Şekil 70 - Neonatal Tetanoz Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 71 - Tifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye 1970 - 2002
 

Şekil 72 - Paratifo Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 73 - Amibli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Şekil 74 - Basilli Dizanteri Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Şekil 75 - Hepatit - A Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1990 - 2002
 

Şekil 76 - Brusella Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1970 - 2002
 

Şekil 77 - Kala Azar Morbidite Hızı, Türkiye, 1989 - 2002
 

Şekil 78 - Şark Çıbanı Morbidite Hızı, Türkiye, 1988 - 2002
 

Şekil 79 - Şarbon Morbidite Hızı, Türkiye, 1989 - 2002
 

Şekil 80 - Kuduz Şüpheli Isırık Görülme Hızı ve Kuduz Mortalite Hızları, Tükiye, 1973 - 2002
 

Şekil 81 - Meningokoksik Menenjit Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1989 - 2002
 

Şekil 82 - Kızıl Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995 - 2002
 

Şekil 83 - Streptokok Anjini Morbidite ve Mortalite Hızları, Türkiye, 1995 - 2002
 

Şekil 84 - Lepra Prevalans Hızı, Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 85 - Frengi Vakalarının Cinsiyete Göre Dağılımı, Türkiye, 1996 - 2002
 

Şekil 86 - AIDS Vaka ve Taşıyıcı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 87 - HIV / AIDS Vakalarının Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı,Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 88 - HIV / AIDS Vakalarının Olası Bulaşma Yollarına Göre Dağılımı,Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 89 - HIV / AIDS Vakalarının Uyruklarına Göre Dağılımı, Türkiye, 1985 - 2002
 

Şekil 90 - Yıllara Göre Mavi Bayrak Verilen Plaj ve Marina Sayıları, Türkiye, 1994 - 2002
 

Şekil 91 - Yıllara Göre Yüksek Sağlık Şurasında Görüşülen Dosya Sayıları, 1996 - 2002
 

Şekil 92 - Özel Laboratuvarların Yıllara Göre Dağılımı, 1997 - 2002
 

Şekil 93 - 112 Acil Ambulanslarının Çıkış Nedenlerinin Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1998 - 2002
 

Şekil 94 - 112 Acil Vakalarının Ön Tanılarına ve Yıllara GöreDağılımı, Türkiye, 1998 - 2002
 

Şekil 95 - 112 Acil Ambulans Çıkışlarının Sonuçlarına ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye,1998 - 2002
 

Şekil 96 - 112 Acil Vakalarının Nakledildikleri Hastanelere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1998 - 200