Sıtma Savaş Daire Başkanlığı'nın Sıtma İle İlgili İstatistikleri

SITMA SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSTATİSTİKLERİ

Grafik 1 Türkiye'de sıtma vakalarının yıllara göre dağılımı, 1925-2002

Grafik 2 Türkiye’de Sıtma Vakalarının Aylara göre Dağılımı, 2002

Grafik 3 Türkiye’de Sıtma Vakalarının Mevsimlere göre Dağılımı, 2002

Grafik 4 GAP Bölgesi İlleri Sıtma Vakaları ile Diğer İllerdeki Sıtma Vakalarının Karşılaştırılması, 1996-2002

Grafik 5 Türkiye’de sıtma vakalarının yaş gruplarına ve yıllara göre dağılımı, 1998-2002

Türkiye’nin Sıtma Riski Açısından Strataları

Grafik 6: Türkiye’de Sıtma Vakalarının Stratalara ve Yıllara Göre Dağılımı, 1998-2002

Tabloda görüldüğü üzere vakaların %29’u aktif sürveyans yöntemiyle %71 ise pasif sürveyans yöntemiyle tespit edilmiştir. Yine ülke genelinde tespit edilen sıtma olgularının %91’i GAP illerinde, %9’u ise diğer illerde bulunmuştur.

Türkiye’de sıtma sürveyansı, temel olarak aktif ve pasif sürveyans yöntemlerinin uygulanması ile yapılmaktadır.


Güncelleme Tarihi: 20/05/2015