BURADASINIZ :


Tarihçemiz

“Kamu yararı” ilkesiyle hizmetlerini sürdüren bir kurumda, vatandaşlar ile sürekli bir iletişim sağlamak son derece önem arz etmektedir. Gerek yapılan işlerin halka duyurulması, gerekse halkın sesinin, beklentilerinin yönetenler tarafından duyulması, öğrenilmesi sunulan hizmetin kalitesinin artması için baş koşullardan birisidir ve bu bağlamda halkla ilişkiler faaliyetleri öne çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığında ise halkla ilişkiler faaliyetlerinin tarihçesini kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

1992 ve 1994 yıllarında Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü adı ile kısa süreli olarak faaliyetler yürütülmüş, 1997 yılında ise, daha çok vatandaşların şikâyet, takdir ve değerlendirmelerini iletebilmeleri amacıyla bir hat oluşturulmuştur. Bu kısa gelişme sürecinin ardından 2003 yılında SABİM Projesi gündeme gelmiştir.

Günümüz dünya düzeninde yepyeni bir yapılanma söz konusudur. 19. yüzyılın sonlarına doğru, devletin işlevleri nitelik ve nicelik olarak farklılaşmış, etki alanı genişlemiştir. Bu gelişmelerde iki faktör etkili olmuştur:

Bunlardan birincisi, teknolojinin gereklerini yerine getirilmek, ikincisi ise, sanayileşmenin yarattığı değişimlere ayak uydurmak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Teknolojinin gereklerinin yerine getirilmesi, teknolojinin iş bölümü, uzmanlaşma, örgütlenme, planlama özelliklerinin devletin yönetsel yapısına uygulanması sonucunu doğurmuştur.

İkinci olarak bu gelişmeler sonucunda, taleplere uygun olarak devletin fonksiyonları artmış, alanı genişlemiştir. Bu olgular yönetsel alanda reform ihtiyacını gündeme getirmiştir.

Yapılanma kavram olarak bir oluşum biçimini göstermekte, bütünün bağlantıları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Yeniden yapılanma ise, herhangi bir bütünün değil, parçaların ahenkli, dengeli ve kuvvetli bir şekilde bir araya geldiği, sağlam bünyeli bir oluşumu belirtmektedir. Yeniden yapılanmanın söz konusu olabilmesi için, öze dönük, ciddi, en küçük birimden, en büyüğe, merkezden perifere kadar, dikey ve yatay bir yenilenmenin olması gerekmektedir.

Ülkemizde bugün gelinen noktada, devlet kurumları bağlamında yeniden yapılanma zorunlu hale gelmiştir. Bu bilinçle Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanmanın gereklerini teşkilat yapısına uyumlandırmaktadır. SABİM, Sağlık Bakanlığı’ndaki dönüşümün, değişimin bir göstergesidir.

Halk ve yöneticiler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar, her iki taraf için de hizmet üretememe ve hizmetten yararlanamama şekline dönüşmüştür. Bunu aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bir ilki gerçekleştirerek kendi bünyesinde “SABİM” adı altında bir Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü kurmuştur.


Güncelleme Tarihi: 14/12/2020