BURADASINIZ :


Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi 12/09/2023