ANA SAYFA

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Sarfları Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:21.01.2003  Sayısı:2003 /15

Konu : Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarların Sarfları

 

GENELGE TARİHİ: 21.01.2003
GENELGE NO: 2003 /15

İlaç Fabrika ve Laboratuarları tarafından üretilen ve Ecza Depoları tarafından alınarak dağıtımı yapılan kontrole tabi müstahzarlara ait aylık satış bilgilerini içeren sarf cetvellerinin aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanması ve bir sonraki ayın en geç 15’ine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Daha önce bu konuda çıkarılan 26.01.1984 / 5725 ve 14.08.1987 / 29425 tarih / sayılı tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.
 


1- Müstahzar Bilgileri (Her müstahzar için ayrı hazırlanacak):
a- Bir önceki aydan devir eden miktar,
b- Ay içinde alınan toplam miktar ( Firma, Fatura Tarih / No ve miktar belirtilecek),
c- Ay içinde satışı yapılan toplam miktar,
d- Bir sonraki aya devir eden miktar.
2- Dağıtım Cetvelleri (Her İl ve Müstahzar için ayrı sayfa olacak ve 2 suret hazırlanacak):

ÖRNEK: Satışı Yapılan Müstahzar Adı:

İLİ
İLÇESİ
SATIŞ YAPILAN
SAĞLIK KURUMU
FATURA
TARİHİ
FATURA
NO
VERİLEN
MİKTAR
      

 

3- Ecza Depolarınca gönderilecek aylık satış cetvellerinde Ecza Deposunun isim ve adresi bulunacaktır.
4- Aylık satış cetvelleri İl Trafik Kodlarına göre sıralanarak düzenlenecektir.
5- Her sayfa mesul müdür tarafından imzalanıp kaşelenecektir.
6- Kontrole tabi müstahzarların alım / satımı olsun - olmasın konu her ay Bakanlığımıza bildirilecektir.
7-Ecza Depoları, kontrole tabi hammadde alım-satımı yapmaları halinde aynı bilgileri göndermekle yükümlüdürler.