ANA SAYFA

05.05.2004 Tarih Ve 25453 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sağlık Ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas Ve Usûller Gereğince Yapılacak Açık Teklif U

GÜNCELLENME TARİHİ : 16/03/2016

Tarihi:27.05.2004  Sayısı: 4101

  • Açık Teklif Usulü İle Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname Örneğinin (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Sağlık Hizmeti Alımı İhalelerinde Esas Alınacak Olan Taban Maliyet Tutarlarının (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.