ANA SAYFA

05.05.2004 Tarih ve 25453 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usûllerin Tatbiki Hakkında Uygulama Talim

GÜNCELLENME TARİHİ : 16/03/2016

Tarihi:27.05.2004  Sayısı:4101

  • Esas ve Usûllerin Tatbiki Hakkında Uygulama Talimatının (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Açık Teklif Usulü İle Hizmet Alımlarında Uygulanacak İdari Şartname Örneğinin (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Hizmet Satın Alma İşlemlerinde İdarelerce Hazırlanacak Teknik Şartname Örneğinin (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Açık Teklif Usulü İle Hizmet Alımlarında Uygulanacak Teknik Puan Ve Yeterlik Şartnamesi Örneğinin (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Hizmet Satın Alma İşlemlerinde İdarelerce Hazırlanacak Teknik Şartname Eki Görev Tanımlarının (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.
  • Hizmet Satın Alma Sözleşmesi Örneğinin (doc) versiyonunu indirmek için tıklayınız.