Tablo 31. Şarbon Vaka Sayıları ve Morbidite Hızları, 
  Türkiye, 1989-2005 
       
Morbidite
Yıl Ortası Vaka Hızı
Yıllar Nüfus Sayısı (100.000)
1989 57.426.316 415 0,72
1990 57.582.446 394 0,68
1991 57.736.288 354 0,61
1992 59.088.101 259 0,44
1993 60.384.474 327 0,54
1994 61.779.288 445 0,72
1995 63.206.510 408 0,65
1996 62.727.000 457 0,73
1997 63.745.000 690 1,08
1998 64.786.000 426 0,66
1999 65.819.000 460 0,70
2000 67.844.903 396 0,58
2001 69.081.716 532 0,77
2002 70.415.064 398 0,57
2003 71.772.711 325 0,45
2004 71.152.000 268 0,38
2005 72.065.000 319 0,44
Vaka sayıları rutin bildirim sisteminden elde edilmiştir. Morbidite Hızının 
hesaplanmasında kullanılan nüfuslar Türkiye İstatistik Kurumu
2000 yılı nüfus sayımına göre yapılan projeksiyonlardır.
Şekil  59. Şarbon Morbidite Hızı, Türkiye, 1989-2005