TREN

2009/32 sayılı Genelge çerçevesinde hazırlanan "İşçi Sayısı Tespit Sistemi " web uygulamaları bölümün de hizmete açılmıştır! (Strateji Geliştirme Başkanlığı)