Ana Sayfa » Arama Sonucu

Arama Sonucu

Arama Kriterleri :
Arama Sonuçlari:
Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Eylem Planı Paydaşları
Eylem Planı Çalışma Grupları Üyeleri
Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere Devri Hakkında Genelge
KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR (GENELGE - 2006 / 10)
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Eğitim Görecek Personelin Seçimine Yönelik Yönerge
Birimler
1. Çalışma Grubu
Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Taşra Teşkilatı Personelinin Devir Takvimi
44. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
Denizli İline Yapılan Atama ile ilgili Basın Açıklaması (06.01.2012)
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (Sabim) Geçici Görevli Personel İstihdamı Hakkında Duyuru
12