TREN

Ana Sayfa » Arama Sonucu

Arama Sonucu

Arama Kriterleri :
Arama Sonuçlari:
Birimler
Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerindeki Yönetim, Dış Koruma ve Sağlık Hizmetlerinin Daha Düzenli ve Etkili Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığımız Arasında Düzenlenen Protokol
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Eğitim Görecek Personelin Seçimine Yönelik Yönerge
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere Devri Hakkında Genelge
KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR (GENELGE - 2006 / 10)
Sözleşmeli Personeli Alımı Hakkında Genelge
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Hakkında Genelge
Atama ve Nakil Yönetmeliği Hakkında Genelge
Görevlendirmeler Hakkında Genelge
12