TREN

Ana Sayfa » Arama Sonucu

Arama Sonucu

Arama Kriterleri :
Arama Sonuçlari:
Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesi
Eczanelere İlişkin Müracaat ve Ruhsatlandırma İşlemlerinin Valiliklere Devri Hakkında Genelge
KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR (GENELGE - 2006 / 10)
Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Eylem Planı Paydaşları
Eylem Planı Çalışma Grupları Üyeleri
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Eğitim Görecek Personelin Seçimine Yönelik Yönerge
Birimler
1. Çalışma Grubu
Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Taşra Teşkilatı Personelinin Devir Takvimi
44. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
12