BURADASINIZ:
ANA SAYFA

RAPOR BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

GÜNCELLENME TARİHİ : 04/11/2016
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA

BÜTÜNLEŞİK KANITA DAYALI TIP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İÇİN
FARMAKOLOJİ, EPİDEMİYOLOJİ VE BİLİŞİM ALANLARINDA
RAPOR BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA YÖNELİK  


İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET


İkraz No: 8531-TR
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi  
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
Başvuru Numarası:

Sıra No    İhale No                                   İşin Adı
   1         SAGEM/2016/CS/E.4.1.1.1/IC/1    Farmakolog  
   2         SAGEM/2016/CS/E.4.1.1.1/IC/2    Epidemiyolog
   3         SAGEM/2016/CS/E.4.1.1.1/IC/3    Bilişim Uzmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 18.10.2016
Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.11.2016 tarihinde saat 18.00

İlgili dosyalar:   
  1. İlgi Bildirimi
  2. 4_1_Ek_1_Bireysel_Danışman_Basvuru_Formu
  3. 4_1_Ek_2_Bireysel_Danışman_CV_Formatı
  4. Farmakoloji İş Tanımı
  5. Epidemiyoloji İş Tanımı
  6. Bilişim Uzmanı İş Tanımı
Ayrıntılı Bilgi: www.sagem.gov.tr