ANA SAYFA

“Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu”

GÜNCELLENME TARİHİ : 14/11/2016

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda Ülkemizde sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiş ve bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmiştir.

DSÖ tarafından antibiyotik direnci konusunda evrensel olarak farkındalık oluşturulması ve halk, sağlık çalışanları ve politika yapıcılar arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de bu haftanın aktif bir şekilde geçirilmesi amacı ile 18 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da 64. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu, sağlık yöneticilerimiz ve sağlık profesyonellerimiz ile birlikte 2050 sağlık çalışanının katılımı ile “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” düzenlenmiştir.

2016 yılı “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinlikleri kapsamında 18 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da “Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” düzenlenecektir. Bu toplantıya 81 İlin sağlık yöneticileri, Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerinde görev alanlar, hekimler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere yaklaşık 2500 kişilik katılım sağlanacaktır. Bu sempozyum ile hem toplantıya katılım sağlayan sağlık çalışanlarında hem de medya aracılığıyla tüm toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu sempozyumda ülkemizde bu konuda yürütülen çalışmalara, antibiyotik tüketimi ve direnç ile ilgili verilere, antibiyotik kullanımı konusunda bazı özel konulara, antimikrobiyal direncin yavaşlatılması için yapılacaklara, DSÖ’nün antimikrobiyal tüketim ve direnç konusunda yapmış olduğu çalışmalara ve buna ilişkin verilere yer verilecektir. DSÖ Avrupa Ofisi’nde antimikrobiyal tüketim ve direnç konusunda uzman olarak çalışan Ecz. Jane ROBERTSON ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Pavel URSU da konuşmaları ile sempozyuma katılım sağlayacaktır.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyum Programı