ANA SAYFA

'Sağlık Ağızda Başlar'

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2017

Diş ve diş eti hastalıkları bugün, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık rastlanan sağlık sorunudur. Genel sağlığın bir parçası olduğu halde hayatı doğrudan tehdit etmediği düşünüldüğü için toplum tarafından gereken önemin verilmediği bu hastalıklar; görülme sıklığının yüksekliği; diğer sistemik hastalıklara neden olabilmeleri; tedavileri için çok fazla para, zaman ve uzmanlık gerektirmeleri gibi nedenlerden dolayı ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.

 Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini geliştirerek sürdürmek” hedefine yönelik stratejilere bilimsel ve teknik destek sağlamak amacıyla oluşturulan Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu tavsiyeleri ve Kurumumuzun çalışmaları neticesinde;

- Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılması,

- Öğrencilerin ağız diş muayenelerinin gerçekleştirilmesi,

- %50’sinden fazlasında daimi dişlenmenin başlamış olması nedeniyle, 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencilerinden başlanarak, her yıl sisteme dahil olan öğrencilere ilkokul 4. sınıfın sonuna kadar yılda iki kez, florürlü vernik uygulanması,

- Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken ve dezavantajlı gruplarda yer alan kişilere hizmet verilebilmesi amacıyla gezici diş tarama araçlarının oluşturulması, karara bağlanmıştır.        

2014-2015 eğitim öğretim yılında başlayan Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dahil olan 60 ayını doldurmuş 749,185 anasınıfı öğrencisinden;

- 569,415’ine ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi,

- 466,658’ine ağız ve diş muayenesi,

- 541,842’sine diş fırçası-macunu dağıtımı,

- 276,946’sına florürlü vernik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dahil olan 60 ayını doldurmuş 772,110 anasınıfı öğrencisinden;

- 560.330’una ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi,

- 450.057’sine ağız ve diş muayenesi,

- 245.636’sına florürlü vernik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2015-2016 eğitim öğretim yılın da Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dâhil olan 1.206.010 ilköğretim birinci sınıf öğrencisinden;

- 813.984 üne ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi,

- 602,172’sine ağız ve diş muayenesi,

- 796.144’üne florürlü vernik uygulaması gerçekleştirilmiştir.               

2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dâhil olan 1.173.320 ilköğretim birinci sınıf öğrencisinden;

- 813.235’ ine ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi,

- 425.485’ ine florürlü vernik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dâhil olan 60 ayını doldurmuş anasınıfı ve ilköğretim öğrencilerine toplam;

- 1.659.338 adet diş fırça-macun,

- 673,329 adet afiş, broşür vb dağıtılmıştır.

2015 yılında gezici diş tarama araçlarında;

-74.392 kişiye 78.841 ağız diş muayenesi gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin 6605’i Suriyeli göçmen, 3572’si ise mevsimlik tarım işçisidir.

2016 yılında gezici diş tarama araçlarında;

-28.937 kişiye ağız diş muayenesi gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin 2123’ ü Suriyeli göçmen,5076 ‘sı ise mevsimlik tarım işçisidir.          

Ayrıca, 2015-2016 eğitim öğretim yılında; koruyucu ağız ve diş sağlığı, florürlü vernik uygulamasının önemi ve yararları hakkında sağlık çalışanlarının, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin doğru bilgilendirme ile farkındalığın arttırılması amacıyla afiş, broşür ve 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencilerine yönelik etkinlik kitabı hazırlanmış ve 81 ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir.         

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programına dâhil olan 60 ayını doldurmuş anasınıfı ,1. ve 2. sınıf öğrencisinden;

- 1.453’.357  ağız diş sağlığı farkındalık eğitimi,

- 1.205’ ine ağız ve diş muayenesi,

- 1.003’ ine florürlü vernik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında, kurumumuz tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı farkındalık eğitimleri kapsamında 81 ilimizde tüm anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine toplam 6.800.000 adet diş fırçası, diş macunu ve muhafaza çantası setinin dağıtımları yapılmaktadır.