ANA SAYFA

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi 2010 / 13

GÜNCELLENME TARİHİ : 19/12/2012

TC.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B100AÇS0110000-010.06.01/832-1106                

Konu   : Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi                                      26 Şubat 2010

             

                 

                                                         ............ VALİLİĞİNE

 

GENELGE  2010/13…    

           

Gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında etkili sevk sisteminin bulunması anne ve yenidoğan ölümlerini önlemede önemlidir.

1988–2008 yılları arasında yapılan beş Türkiye Nüfus ve Sağlık araştırması (TNSA)  çalışmasına göre en az bir kez DÖB hizmet alma oranı %43’den %92’ye ulaşmıştır. Ancak hizmet kullanımında ve sunumunda bölgeler ve yerleşim yerleri arasında farklılıklar devam etmektedir.

2008/13 sayılı genelge ile uygulamaya konulan Doğum Öncesi bakım Hizmetleri Yönetim rehberi (Ek:1-13 sayfa)Bilim Komisyonu tarafından Eylül 2009 yılında ulusal ve uluslar arası güncel literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek revize edilmiştir.

Hazırlanacak bir çalışma planı çerçevesinde, ekli protokolün ilinizdeki tüm sağlık kuruluşlarına ve personeline tebliğ edilerek uygulamaya konulması ve yürütülen çalışmalardan Bakanlığımız Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesi konusunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

 

                                                

 

                                                                                                 Prof. Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                          Müsteşar

 

 

           

Ek 1: 13 sayfa Doğum Öncesi Bakım Protokolü


1 sayfa Risk Değerlendirme Formu         

12 sayfa Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi
Dağıtım: A Planı