ANA SAYFA

Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi

GÜNCELLENME TARİHİ : 17/10/2011

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B100TSH 011 0000
Konu: Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Genelgesi                                        11.04.2008/11750

 

GENELGE
2008/27

 

Bağışıklamanın amacı kişiler ve toplumu aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı korumaktır. Aşılama çalışmaları, ülkemizde aşı ile korunulabilir hastalıkları ve buna bağlı ölümleri büyük oranda önlemiştir. Ülkemizde 2001 yılında 30 509 kızamık vakası bildirilmişken, 2007 yılında bildirilen toplam vaka sayısı sadece 3 olmuş ve kızamık eliminasyonu hedefinde önemli aşama kaydedilmiştir.

Aşılar oldukça güvenli ürünlerdir. Bununla birlikte aşılama sonrası genellikle hafif ve nadir olarak önemli istenmeyen etkiler gözlenebilir. Aşılama sonrası gelişen istenmeyen etki, ebeveynleri çocuklarının daha sonraki aşılarını yaptırma açısından tereddüte sevk edebilmektedir. Çocukların aşı ile korunmaları mümkünken böylesi davranış eğilimleri sonucunda hastalıklara yakalanabilir, ciddi şekilde hastalanabilir ve hatta hayatlarını kaybedebilirler. Bu arada başka sebeplere bağlı olup aşıya bağlı bir yan etki şeklinde algılanabilen durumlarla yaygın şekilde karşılaşılabilmektedir. Bu sebeple aşıya bağlı istenmeyen etki sürveyansı, halkın bağışıklama programına olan güveninin korunması açısından önem taşımaktadır.

İstenmeyen etki izleme sistemi aşılama oranlarının, aşının kabul edilirliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması için bağışıklama programlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Aşı Sonrası İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sisteminin temel amacı, meydana gelen istenmeyen olguları düzenli olarak izlemek, analiz etmek ve yorumlayarak aşılama programının iyileştirilmesini sağlamaktır.

Aşı sonrası istenmeyen etkilerin il ve ülke düzeyinde izlenebilmesi için sağlık personelinin bilgilerinin geliştirilmesi ve bu konuda sağlık personelinin yönlendirilmesi amacıyla ASİE Danışma Kurulunun tavsiyeleri de dikkate alınarak hazırlanan daimi genelge ekte gönderilmektedir. Bu genelge ile 03.11.2003 tarihli ve 2003/127-16513 sayılı daimi genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelgenin çoğaltılarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına (özel sağlık kuruluşları ve muayenehaneler dahil) imza karşılığı tebliğini, il düzeyinde yapılan uygulamaların genelgeye uygun olarak yürütülmesi ve yeni genelge doğrultusunda personelin bilgilendirilmesini hedefleyen hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

 

EK: Daimi Genelge (28 sayfa)
DAĞITIM:
A Planı
Genelge