ANA SAYFA

Form 102/102A Genelgesi 2008 / 5

GÜNCELLENME TARİHİ : 19/12/2012

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

07 Şubat 2008

Sayı : B100AÇS0120000-010.06.01/650

Konu: Form 102/102A

………VALİLİĞİNE

GENELGE

2008 / 5

    Ülkemizde sağlık kuruluşlarından, aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesine, başvuran kişilerin yöntem kullanımına göre dağılımına, malzeme icmaline ait veri bildirimi aile planlaması hizmeti sunan sağlık kuruluşlarından İl Sağlık Müdürlüklerine Form 102 ve İl Sağlık Müdürlüklerinden Genel Müdürlüğümüze Form 102A ile yapılmaktadır.

    Söz konusu formların bu alandaki göstergelerin hesaplanmasında yetersiz kalması bir takım revizyonların yapılmasını gerekli kılmıştır. Ocak 2008 tarihinden itibaren aile planlaması hizmeti veren tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında aile planlaması hizmetlerine ait veri bildirimlerinin yeni düzenlenmiş form 102 (Ek-1) ile İl Sağlık Müdürlüklerine, form 102A (Ek-2) ile İl Sağlık Müdürlüklerinden her ayın on beşine kadar Temel Sağlık İstatistik Modülündeki (TSİM) ilgili bölüme yapılması gerekmektedir. İlgili formlar form doldurma klavuzu (Ek-3) kullanılarak düzenlenecektir. Bu kapsamda formlarda yapılan değişiklikler TSİM'e yansıtılmıştır.

    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uz. Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bakan a. Müstesar

Eki:Ek-l:Forml02 yeni102.doc

    Ek-2:Forml02A yeni 102 A.doc

    Ek-3 :Form Doldurma Klavuzu102 Form doldurma klavuzu.doc

Dağıtım: 81 İl Valiliğine