ANA SAYFA

Mahalle Sağlık Evlerinin Sağlık Ocağı Ebe Bölgesi Olarak Değiştirilmesi ve Sağlık Evlerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 17/10/2011

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.TSH.0.13.00.01
Konu:Sağlık Evleri

…………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE 2004/127                    19.10.2004-016043

 

İLGİ: 18.10.2004 tarihli ve 9964 sayılı Makam Onayı.

 

Bilindiği gibi, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi hakkında Yönetmelik ve Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge’de Sağlık Ocaklarına bağlı hizmetin gerektirdiği sayıda çok yönlü sağlık hizmeti veren sağlık evleri bulunacağı belirtilmektedir. Sağlık evleri sağlık ocağının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerleşim yerlerinde (ocağa bağlı uygun köylerde) ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için oluşturulan yapılanmalar olmasına karşın zaman içinde sağlık ocağının bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı ebelerinin hizmet bölgeleri mahalle sağlık evi olarak değerlendirilerek, sağlık ocağı ebelerinin atamaları sağlık ocağı yerine mahalle sağlık evlerine yapılmıştır.

Ancak sağlık ocağı ebeleri, sağlık ocağı binasında hizmet vermeye devam etmiştir. Bu bölgelerin mahalle sağlık evi olarak adlandırılması ve ebelerin mahalle sağlık evi kadrolarına atanması sağlık hizmetlerinin yapısal teşkilatlanmasının değerlendirilmesinde yanlış yorumlanmalara neden olduğu gözlemlenmektedir.

Bu nedenle “mahalle sağlık evi” ifadesinin “sağlık ocağı ebe bölgesi” olarak değiştirilmesi ve bu bölgelerde çalışacak ebelerin de sağlık evi kadrosu yerine, sağlık ocağı kadrosuna atanması ve sağlık ocağındaki ebe hizmetlerinin sağlık ocağı sorumlu hekimince mevcut ebe kadrosuna göre sağlık ocağı bölgesinin bölümlendirilerek hizmetin yürütülmesi uygun olacağından; sağlık evi kadrolarının, hizmet gereği belirlenen sayıda, sağlık ocağına bağlı köylerde ve hizmet binası temin edilen yerleşim yerlerinde değerlendirilmesi ve bu yerlerin sağlık evi olarak kabul edilmesi, diğer yerlerin ise “sağlık ocağı ebe bölgesi” olarak adlandırılması, bir örneği ekte gönderilen ilgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

 

Bilginizi ve hizmetin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM :
81 İl Valiliği