Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı

2012 yılı üçüncü “Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı19 Kasım – 14 Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Adaylar aşağıdaki bağlantıdan ulaşılan Başvuru Formunu diploma fotokopileri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmek suretiyle başvurularınıyapacaktır. Başvuru Formlarında ilgili imzaların veya bilgilerin eksik, diploma fotokopisinin bulunmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilecek olup uygun şartları taşıyan adaylar en geç 05 Kasım 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilecektir. Müdürlüklerce değerlendirilmeye alınmayan şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

Sertifikasyon Programına kamu, üniversite, özel ve askeritüm yataklı tedavi kurumlarından, ilgili Tebliğ kapsamında bilgisayar kullanmayı bilen, meslekte en az üç yıl hizmeti bulunan, enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görev yapacakları kurumları tarafından belgelendirilen hemşireler [hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü) ve hemşirelik yetkisi almış ebeler] katılabilmektedir.

İletişim: hastenfeksiyonlari@saglik.gov.tr

Resmi yazı için tıklayınız.


Başvuruların Değerlendirme Esasları için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.