ÇKYS                    
  Çkys Uygulamasına bağlanmak için tıklayınız.

Doktor Bilgi Bankasına bağlanmak için tıklayınız.

Çkys zimmet sorgulama ekranı için tıklayınız.

YSP Bilgi Bankasına bağlanmak için tıklayınız.
  
 Tarihçesi
 
  • Bakanlığın İnsan,Malzeme,Finans Kaynaklarının doğru,hızlı ve tutarlı olarak izlenmesini ve karar destek süreçlerinin iyileştirilmesi amacına dönük olarak 1997 yılında ihale edilmiştir.
  • Başlangıçta Client/Server (istemci/sunucu)mimaride Oracle Veritabanında yine Oracle Forms/Reports kullanılarak geliştirilmiştir.
  • İnternet teknolojisi gelişimi ile 2003 yılında İnternet Üzerinden Web Tabanlı mimariye aktarım yapılmış,21 Temmuz 2003 tarihinden itibaren Personel Genel Müdürlüğü ve 5 pilot ilde kullanılmaya başlanmıştır.
  • İllerde 2004 yıl içinde kullanım İl Sağlık Müdürlüklerine yaygınlaştırılmıştır.
  • 2006 yılından itibaren Sağlık Grup Başkanlıkları ve 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında,2007 yılında ise Aile Hekimliği kapsamındaki illerde Toplum Sağlığı Merkezleri kullanım kapsamına alınmıştır.

 

  
 Faydaları
 
  • Bakanlığın sahip olduğu kaynakları yönetmek,izlemek,kaynak planlamasına destek sağlamak
  • Ekonomik kazanç elde etmek.Verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunmak.
  • Diğer projelere ve paydaşlara veri altyapısı teşkil etmek.
  • Destek verdiği projelere veri bütünlüğü sağlamak.
  • Sahip olduğu merkezi veritabanı ve entegre olduğu sistemler sayesinde birçok iş ve işlemin online yürütülmesini sağlamak.