Personel Bilgi Formu Kullanıma Açıldı!


Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Formu, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin kişisel bilgileri, kariyer bilgileri ve yetkinlikleri,  memuriyet hareketleri ve özlük bilgilerinin yer aldığı bir bilgi bankasıdır. 
http://sbu2.saglik.gov.tr/personelislemleri/  adresi üzerinden erişim sağlanan bilgi formu Türkiye genelinde toplam 560 bin sağlık çalışanının özlük bilgilerinin yer aldığı profesyonel bir sorgu ekranıdır.

Ekran Alıntısı.JPG