Veri Doğrulama Süreci İl Temsilcileri Eğitimi, 24-25 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi

Türkiyede Klinik Kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durumun tespitinin yapılması ve Klinik Kalite ölçme değerlendirme sisteminin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Klinik Kalite Programı başlatılmıştır. Bu kapsamda belirlenmiş göstergelerle, toplanan verilerin test edilmesi için başlatılan Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci’nin ülke genelinde uygulamaya başlayacağından 81 ilden gelen 180 katılımcıya, Ankarada, 24-25 Eylül 2013 tarihlerinde iki ayrı grup halinde “Veri Doğrulama Süreci İl Temsilcileri Eğitimi” verilmiştir.

Eğitim, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden  Koordinatör Daire Başkanı Dr. Hasan Güler ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür'ün açılış konuşmalarıyla başladı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Klinik Kalite Daire Başkanı Dr. Hüseyin Özbay tarafından "Türkiye Klinik Kalite Programı Veri Doğrulama Süreci" hakkında bir sunum yapıldı. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ekibi tarafından Sağlık-Net, Karar Destek Sistemi ve Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Uygulaması hakkında sunum yapıldı. İl temsilcilerinin konu hakkında sorularına cevap verildi ve çözüm yolları arandı.

Uygulamanın ülke genelinde gerçekleştirilebilmesi için bilgi işlem firmalarının yazılım entegrasyonunu tamamlanması bekleniyor. Entegrasyon işlemi tamamlandığında ülke genelinde veri doğrulama süreci için veri toplama çalışmaları başlatılacaktır. 

Sunumlar :Türkiye Klinik Kalite Programı  Sunumu için tıklayın! 
                Sağlık.Net Sunumu için tıklayın!
                Klinik Kalite Veri Doğrulama Süreci Uygulaması için tıklayın!